(Pozor, tento článek byl publikován před 4 lety)

Mnohé obce mají zpracovaný tzv. geografický systém obce, ve kterém jsou uloženy mnohé informace o obci. Společnost Google nabízí v aplikaci Mapy takovou práci s daty, že není nutné za GIS utrácet peníze a je možné si jej se znalostí místních poměrů vypracovat svépomocí. Geografický systém obce Vír máme zpracovaný právě touto formou. Jsou v něm zaznačeny komunikace, nemovitosti, veřejné osvětlení, místní rozhlas, nebo nadzemní hydranty. Jedná se o živý systém, který je možno doplňovat a aktualizovat a nám může sloužit např. při orientaci v obci, nebo k hlášení poruch veřejného osvětlení atd.