VU3V – Lenka Šulová – Význam prarodičů pro děti

Tentokrát vás zveme na Rodinář Kraje Vysočina. Renomovaná psycholožka paní Lenka Šulová bude hovořit o tom, že role prarodičů a seniorů v životě dětí je nedocenitelná a velice důležitá, že do života dětí přináší zkušenosti, klid, moudrost, laskavost a trpělivost a že děti by o kontakt s prarodiči neměly v žádném případě přijít. A naopak, děti do života seniorů mohou přinést neskutečnou radost, chuť do života a pocit uplatnění. V Rodináři si vše přiblížíme a potvrdíme, že obě generace si mají co dát.

Platby za odpady pro rok 2024

Platby za odpady pro rok 2024 činí 750 Kč na osobu, částku lze uhradit nejpozději do konce března:

  • hotově na obecním úřadě ve dnech 7. 2. a 14. 2. 2024

  • bezhotovostně prostřednictvím účtu číslo 5727751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné příslušné nemovitosti. Známku si poté vyzvedněte na obci.