Padesát let vodního díla Vír

V listopadu letošního roku uplyne rovných 50 let od dokončení vodního díla Vír. Slavnostní akt předání tohoto vodního díla veřejnosti se uskutečnil za přítomnosti tehdejšího ministra stavebnictví Oldřicha Berana dne 9. listopadu 1957. Důležitost dokončení jedné z prvních poválečných staveb takového rozsahu, ale i samotný význam díla, které představuje jednu z největších přehradních staveb u nás, si dne 20. října 2007 připomíná i Povodí Moravy, s. p., v jehož správě se vodní dílo nachází od července 1966. Od 9:00 tohoto dne bude v prostorách vodního díla Vír přítomen i pan Josef Šikula, první hrázný vodního díla Vír, který zavzpomíná na provoz vodního díla v době své aktivní působnosti, ale i na období vlastní výstavby přehrady, které se osobně účastnil. Při této příležitosti budou pracovníci Povodí Moravy, s. p. připraveni v rámci „Dne otevřených dveří“ poskytnout až do 13,00 hod. odborný výklad a umožnit prohlídku vodního díla včetně seznámení s jeho jednotlivými zařízeními a funkcemi.

V souvislosti s tímto výročím vyhlásil také státní podnik Povodí Moravy ke dni 1. února 2007 výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma přehrada Vír a její začlenění do života tamních obyvatel s názvem „Život u Vírské přehrady“. Soutěž byla určena dětem mateřských škol, žákům základních a středních škol, domovům mládeže a dětským domovům Bystřického mikroregionu.

Soutěžní práce se vyznačovaly vnímavostí jednotlivých autorů vůči prostředí, v němž žijí, originalitou výtvarného provedení a v neposlední řadě i profesionalitou vedení ze strany pedagogů. Vyhodnocení soutěže proběhlo 10. 10. 2007 a vzhledem k souhrnnému charakteru výtvarných prací a věkové struktuře jejich autorů udělila porota celkem 11 cen ve třech věkových kategoriích. Zvláštní pozornost pak byla věnována několika kolektivním pracím, u nichž je nezbytné ocenit kromě výtvarného hlediska i schopnost kolegiality práce.

Informace o výsledcích soutěže včetně fotodokumentace vítězných prací a dalších ukázek ze soutěže budou vystaveny v prostoru kolonády na hrázi Vírské přehrady, a to po několik dní počínaje dnem 20. října 2007 od 9:00 hod.

Vyhlášení výsledků soutěže stejně jako krátké ohlédnutí do doby vzniku a výstavby tohoto jedinečného vodního díla, Vám přináší následující text.

(Pokračování textu…)

Vysočina na obrazech Vlado Buriana

Vlado Burian je všeobecně znám jako krajinář Vysočiny, i když počátky jeho tvorby sahají na Slovensko, kde v tatranské oblasti profesně působil od padesátých let minulého století. Vnímáme ho také jako krajana s rodovými kořeny v sousedním Věstíně. Dodnes v tomto regionu malířsky působí. Pracuje přímo uprostřed krásné přírody a jeho obrazy v teplých barevných tónech jsou vesměs vlídné a laskavé.

O tom se můžete přesvědčit na výstavě, která byla otevřena 5. 7. 2007 vernisáží v nově pojmenované „Galerii Na Bahnech“. Výstava potrvá do 3. 8. 2007, otevřeno je denně od 10 do 17 hodin.

p7050233

(Pokračování textu…)

Výstava obrazů Zdeňka Kopeckého

V Kulturním středisku ve Víru (bývalá MŠ u fotbalového hřiště) proběhne ve dnech 24. 8. – 8. 9. 2006 výstava obrazů Zdeňka Kopeckého, malíře, grafika a ilustrátora. Otevřeno bude denně.

Pondělí – pátek: 14–17 hodin.
Sobota – neděle: 10–17 hodin.

45

Velikonoční výstava obrazů

kulturním středisku ve Víru byla na Květnou neděli 9.4.2006 v 15 hodin otevřena velikonoční výstava, jejíž součástí je expozice grafik „Křížová cesta“ vírské rodačky, akademické malířky Anny Poustové, rozené Šťastné. Výstava potrvá do 30.4. 2006.

Doprovodnými aktivitami byly v době velikonočních prázdnin pracovní dílny pro děti a rodiče s dětmi. Vyzkoušeli si různé techniky zdobení velikonočních vajíček, pletení pomlázky, vystřihovali velikonoční ozdoby z papíru, vyráběli vitrážové dekorace apod.

Organizátorky výstavy mohou být spokojené, protože dosavadní návštěvníci nešetří chválou a protože doprovodné akce se líbily hlavně dětem.

Fotografie z výstavy i dílen si můžete prohlédnout v nové fotogalerii.

obraz-poustova

Nové fotky – výstava vody a pohlednic

Již dříve avizovaná výstava probíhá v prostorách Zdravotního střediska a vy se na ni můžete podívat skrze několik snímků. Dalším lákadlem je určitě trojrozměrný model Vírské přehrady a expozice starých pohlednic Víru a okolí ze sbírky paní Věry Matuškové.