(Pozor, tento článek byl publikován před 18 lety)

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 8. 3. 2006 v 17,30 hodin v Kulturním domě ve Víru.

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  3. Plnění rozpočtu roku 2005
  4. Schválení rozpočtu na rok 2006
  5. Inventury za rok 2005
  6. Různé
  7. Diskuse
  8. Návrh na usnesení
  9. Závěr jednání

Doplněno: zápis a usnesení.