(Pozor, tento článek byl publikován před 16 lety)

Po pět večerů se ve školní družině scházeli rodiče a děti aby poslouchali pohádky pak hádali kouzlili, vyráběli strašidýlka, hráli divadlo poslouchali slavného herce. Za tu dobu jsme napočítali asi tři sta spokojených účastníků. Čtení ve Víru je za námi, ale dětem čtou další obce. Myšlenka hlasitého čtení dětem se ujala a po Víru přebírá štafetu Dalečín, Bystřice nad Pernštejnem, Rozsochy, Štěpánov nad Svratkou, Prosetín, Rožná, Nedvědice a další obce. Celá akce má dalekosáhlý význam, nejen pro děti a jejich rodiče, pro které jsme chtěli především hlasité čtení propagovat. Možná ještě větší význam můžeme spatřovat v tom, že komunity malých obcí si začínají uvědomovat, že dokážou vzdorovat diktátu kultury televize a internetu a že má smysl obětovat svůj volný čas ve prospěch zpříjemnění života sobě i dalším spoluobčanům. Poděkování si zaslouží především všichni zaměstnanci školy a školky, kteří celý týden po pracovní době nastupovali na další „směnu“ při zajišťování této akce. Vymýšleli program pro děti, připravovali občerstvení a starali se o pohodlí všech zúčastněných.