(Pozor, tento článek byl publikován před 16 lety)

V sobotu 16.12.2007 se sešli členové sboru dobrovolných hasičů ve Víru ke zhodnocení práce za končící rok. Organizace měla 37 členů, ke dni výroční schůze 3 členové ukončili členství (Milan Štyndl, Miroslav Sys, Lukáš Houdek) a byl přijat jeden nový člen (Ladislav Stalmach). 18 členů SDH tvoří 2 zásahové jednotky. Kromě běžného doplnění potřebné techniky byl rozšířen vozový park o osobní 9-místný automobil Woltsvagen transporter. Byl přidělen bezplatně (vyřazen od policie), ale oprava si vyžádala celkové náklady ve výši přesahující 100 000 Kč. Dále byly provedeny opravy obou cisteren v rámci přípravy na technické prohlídky. Příprava zásahové jednotky probíhala při hasičském cvičení ve Věstíně. Obsazení 9. místa neodpovídá tradicím vírských hasičů. V průběhu celého roku probíhaly úpravy na zasedací místnosti, zejména oprava kuchyňského koutu si vyžádala hodně úsilí. Již tradičně se hasiči podílejí na úklidu obce jarním a podzimním sběrem kovového a nebezpečného odpadu. Prodejem kovového šrotu částečně financují svoji činnost. Důležitým počinem je i pořádání tradičních martinských hodů s dodržováním všech starých zvyků od zvaní hostů přes kázání až po soud berana. Martinské hody završila tradiční hodová zábava. Letošní hody byly zajímavé účastí 20 starostů ze Slovenska, kteří navštívili mikroregion Bystřicko. Podle starosty hasičů p. Courala bylo v roce 2007 odpracováno bez nároku na odměny 986 hodin při pracích souvisejících s činností sboru hasičů. 30. prosince se jednotka zúčastnila zásahu v Rovečném, kde hořel zahradní domek. K požáru odjelo 11 hasičů. Pro následující rok se počítá s ukončením oprav hasičské zbrojnice i zasedací místnosti. Velkým závazkem by mělo být utvoření družstva „Mladých hasičů“.