(Pozor, tento článek byl publikován před 15 lety)

Protože se vyrojily spekulace a nedorozumění ohledně poplatků za knihovnu, dovolte mi celou situaci osvětlit. Od ledna 2009 vybírá knihovna poplatky od svých čtenářů: 50Kč od dospělých, 20Kč od dětí za rok, což bylo avizováno už při jejím otevřením v listopadu 2008. Dočíst se o tom také můžete v knihovním řádu na nástěnce před knihovnou nebo na vírském webu. Knihovna prošla velkou proměnou, je nově vybavená, významně rozšířila své služby, je otevřená 6 hodin týdně, nabízí i veřejný internet, který je hojně využíván. Myslím si, že poplatky nejsou nijak přemrštěné (uvážíme-li ceny knih na pultech knihkupectví, náklady na připojení k internetu, atd.) a zdaleka nepokryjí náklady na provoz knihovny. Knihovna je služba lidem a smyslem poplatků není zisk. Je to spíš symbolický příspěvek čtenářů na provoz knihovny.

Další otazníky vznikly ohledně upomínek. V knihovním řádu (k jeho dodržování se čtenáři zavazují při podpisu registrace) vedle poplatků za knihovnu najdete i informaci o tom, že knihy jsou půjčovány na jeden měsíc, pak následují upomínky. I výpůjční doba má svou logiku. Zdvořile žádám čtenáře, aby respektovali knihovní řád. Již teď je poptávka po již vypůjčených knihách. Nenechte prosím své kolegy čtenáře čekat a neustále se ptát, byla-li ta která kniha již vrácena. Není problém výpůjční dobu prodloužit, stačí jen napsat email nebo se stavit. Důležité zkrátka je dát to vědět, abych tuto informaci mohla předat čekajícím čtenářům.

Věřím, že čtenářské poplatky a upomínky nebudou příčinou odlivu čtenářů vírského MLOKa. Knihovna raketovou rychlostí nastartovala svou činnost. Za 3 měsíce fungování vypůjčila téměř 300 knih, z 90% je zinventarizován knižní fond, který najdete na webu, děti navštěvují páteční čtení, chodí si do knihovny povídat o knihách, které přečetly, učí se pracovat s internetem, hrají si v dětském koutku, píší do Snůšky (také najdete na webu)… A vy, dospěláci? Pokud máte pocit, že 50Kč za půjčení pár knih ročně je moc, tak neváhejte. Projděte si služby knihovny (na webu i na nástěnce) a využijte každou z nich! Nebo přijďte s nápadem, co byste v knihovně ještě chtěli najít nebo využít. Jsem tu pro Vás.