(Pozor, tento článek byl publikován před 15 lety)

Počátky našeho (tehdy ještě neoficiálního) webu sahají do roku 2002 a od té doby je postupně plněn informacemi. To s sebou postupem času přinese zásadní problém – jak tyto informace organizovat, aby nejen na webu opravdu byly (což jsou) a aby je také obyčejný návštěvník dokázal najít (což je horší).

Horní menu slouží pro nejdůležitější odkazy – informace o obci, úřední deska, fotogalerie, kontakt – a nelze čekat, že by se jeho struktura měla měnit. Proto jsou odkazy na ostatní stránky webu soustředěny v levém menu a jejich bobtnání jej značně znepřehledňovalo. Přistoupil jsem tedy k radikálnímu řezu a menu přestavěl, odkazy rozřadil do kategorií, některé přidal a jiné smazal. Odkazy označené šipečkou poklepáním rozbalují podmenu s dalšími tematicky podřazenými odkazy. V tomto směru bude docházet k menším úpravám, jak budu nyní reorganizovat a aktualizovat i obsah webu.