(Pozor, tento článek byl publikován před 15 lety)

Obce mikroregionu Bystřicko se snaží budovat korektní vztahy s Povodí Moravy s.p. Nyní si dovolím Povodí Moravy s.p. kritizovat a budu vydáván za toho, kdo tyto vztahy narušuje. Ptám se ale, jak mám chápat neustálé obstrukce tohoto podniku v případě snahy umístit v přírodě (na Pravobřežce) několik laviček, odpadkových košů a informačního panelu pro turisty. Není pravda, opakuji, není pravda že by tento počin mohl jakkoli ohrozit kvalitu vody v přehradě. Uzná to každý rozumný člověk. Naopak, výstavba betonové bariéry na levém břehu přehrady bylo ohromné zvěrstvo, které jsme my obce nechaly schválit téměř bez mrknutí oka. Dodnes si to vyčítám. Sama výstavba byla ohrožením kvality vody, stavba je také obrovskou ekologickou zátěží, symbolem zpupnosti, bezohlednosti a bezcitnosti člověka. Když dáme tyto dva záměry vedle sebe, porovnáme jejich účel a důsledky, nemohu pochopit, že si povodí vůbec dovolilo se odvolat, nota bene, když vodárenské společnosti se záměrem souhlasí. Kdyby nám každá instituce házela takto klacky pod nohy, na obcích bychom nic neudělali. Nezbývá než konstatovat, že Povodí Moravy a.s. je moloch, který postupuje proti lidem bez jakéhokoliv zdůvodnění svých kroků. Jako perlička na závěr působí dopis, který přišel na obec ve stejný den, jako odvolání povodí proti lavičkám. Dopis je odpovědí odboru životního prostředí na dotaz povodí, jestli může používat přímo na březích přehrady Roundup!!! Pro odpověď co je Roundup doporučuji http://cs.wikipedia.org/wiki/Roundup.