(Pozor, tento článek byl publikován před 14 lety)

Jihlava (11. června 2009) – Dvě školy z kraje Vysočina získaly více než 130 tisíc korun z programu Škola pro udržitelný život. Program společně vyhlašují Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy Sever, jeho generálním partnerem je společnost Toyota. V kraji Vysočina je program letos otevřen poprvé. Slouží vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do péče o životní prostředí a posilování spolupráce v obcích. Hlavní úlohu přitom hrají právě školy a jejich žáci. V letošním roce se do programu přihlásilo 108 škol, podpořeno z nich bylo 33 projektů celkovou finanční částkou přesahující 2 miliony korun.

K podpořeným patří například Základní škola a Mateřská škola Vír, která chce vytvořit školní botanickou zahradu. „Shodli jsme se na malé botanické zahradě – místě, kde by si lidé mohli sednout, odpočinout, pokochat se krásou prostředí a zároveň se poučit a dozvědět leccos zajímavého. Nechceme pro naši botanickou zahradu kupovat plastové kompostéry, ale vyrobíme dřevěné,“ uvádí paní učitelka Alena Soukalová.

Druhou podpořenou školou z kraje Vysočina je Hotelová škola Třebíč, která získala prostředky na propagaci biopotravin a regionálních produktů. „V rámci projektu chceme docílit rozšíření nabídky o bio jídla ve školní jídelně, o využívání biopotravin v rámci odborné přípravy žáků a při prezentačních a osvětových akcích, kterých se Hotelová škola účastní, či které pořádá,“ vysvětlila záměr projektu paní učitelka Alena Biskupová.

Stáhněte si tiskovou
zprávu
.