(Pozor, tento článek byl publikován před 14 lety)

Dvě poslední rozšíření Evropské unie v letech 2004 a 2007 byly pro veřejný sektor v nových a ve starých členských státech velkou výzvou. Zvládnutí těchto výzev je možné jen s pomocí odborně způsobilých a motivovaných mladých řídících pracovníků, kteří disponují přeshraničními kontakty. Nadace Roberta Bosche chce programem Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg přispět k úspěšnému zvládnutí těchto výzev a úkolů.

Stipendijní program podporuje každoročně až 25 mladých řídících pracovníků z veřejné správy, příspěvkových organizací nebo institucí plnících společensky důležité úkoly. Jsou to lidé z Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska, kteří mají zájem o získání kvalifikovaných pracovních zkušeností ve veřejném sektoru Německa a ve svých zemích usilují o získání vedoucí pozice.

Více informací
o stipendijním programu