(Pozor, tento článek byl publikován před 14 lety)

1. září 1950 byla ve Víru otevřena mateřská škola v Rotterově vile.

Vážení spoluobčané, od tohoto data uplyne v příštím roce 60 let. K tomuto výročí chceme sepsat o MŠ podrobnější informace a především shromáždit fotodokumentaci. Bez vaší pomoci to nepůjde. Pokud vlastníte fotografie z období, kdy jste navštěvovali MŠ ve Víru, zvláště starší ročníky, prosíme o jejich zapůjčení s příslušným popisem, o který ročník se jedná.

O základní škole

„16. října 1910 bylo povoleno používání nové budovy bez veřejných řečí, hostin, zpěvu a hudby, 17. října byla škola definitivně rozšířena na dvoutřídní.“

Od tohoto data uplyne v příštím roce přesně 100 let. Rozhodli jsme se, že i k tomuto výročí shromáždíme obsálejší fotodokumentaci. Abychom mohli tento záměr uskutečnit, budeme rovněž potřebovat vaši pomoc.

Prosíme všechny bývalé žáky základní školy ve Víru, aby nám zapůjčili fotografie ze školních let do období školního roku 1977/78 (úplná základní škola), nejlépe fotografie žáků osmých nebo devátých tříd – celkové foto, dále fotografie ze školních akcí, výletů apod. Fotografie vložte do obálky s následujícím popisem:

  1. vaše jméno a adresa
  2. počet zapůjčených fotografií
  3. u fotografií uveďte školní rok, ve kterém žáci ukončili povinnou
    školní docházku, uvítáme i jmenovitý seznam žáků na fotografiích

Pokud vypátráte hodně staré fotografie, mohou být i bez popisu.

Fotografie odevzdejte do 10. ledna 2010 paní J. Šudomové nebo M. Ondráčkové, případně paní ředitelce školy Mgr. P. Zánové. Vaše fotografie oskenujeme a v pořádku vrátíme. Máte-li kontakty na bývalé absolventy základní školy, kteří už dlouhou dobu ve Víru nežijí, informujte je o našem záměru, aby nám fotografie mohli poslat. Děkujeme a těšíme se na spolupráci s vámi. Milada Ondráčková Mgr. Petra Zánová Jaroslava Šudomová ředitelka školy