(Pozor, tento článek byl publikován před 14 lety)

Kdysi klasická zimní aktivita venkova – draní peří. Pojem, pod kterým si málokteré dítě umí něco představit. Vírské děti ten pojem znají. Dnes se jich u nás sešlo skoro třicet. Střídaly se na peci, promrzlé za zahřáté, zahřáté děti se pak vrhaly na švestkový koláč a bylinkový čaj. Proběhlo i několik exkurzí do Pekla. Účinek zjištění, že u nás bydlí čerti, ale neměl dlouhé trvání. Nakonec se děti přece jen zklidnily a paní Žilová mohla dětem vyprávět, jak dračky probíhaly „za stara“ a že i dnes se ve Víru dračky pořádají. Děti se pak střídaly u stolu, zpod hrnce vytahovaly pírka a draly a draly… K tomu si vyslechly i několik pověstí a báchorek z vírského okolí z knih Hynka Jurmana. Akce to byla zdařilá a rozhodně ne poslední.

Fotky na www.ufialu.cz