(Pozor, tento článek byl publikován před 13 lety)

Starosta obce Vír podle  § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dne 15. října od 14,00 hodin do 22,00 hodin a dne 16. října od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Místem konání voleb ve volební okrsku č. 1 je volební místnost v Zasedací místnosti Obecního úřadu Vír pro voliče bydlící v k. ú. obce Vír a Hrdá Ves.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve Víru, dne 30. 9. 2010
Mgr. Ladislav Stalmach, starosta