(Pozor, tento článek byl publikován před 13 lety)

Zastupitelstvo obce Vír vyhlašuje (dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění) Výběrové řízení na místo referentky (podrobné pokyny ke stažení). Zájemci se mohou přihlásit do 15. listopadu.
Požadavky:

 • SŠ vzdělání
 • Vzdělání ekonomického směru výhodou
 • Znalost podvojného účetnictví
 • Znalost účetnictví obcí výhodou
 • Znalost odměňování a mzdových předpisů
 • Velmi dobrá znalost a dovednost práce na PC
 • Komunikativní schopnosti
 • Řidičský průkaz skupina B
 • Morální bezúhonnost
 • Nástup 1. ledna 2011

Zájemci se mohou přihlásit do 15. listopadu 2010:

 • Písemně na adresu Obec Vír, Vír 178, 592 66. Přihláška bude v zalepené obálce s nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.
 • V přihlášce musí být uvedeno: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum, podpis zájemce a spojení (telefon, email).
 • K přihlášce připojte životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Bez splnění výše uvedených náležitostí, není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.