(Pozor, tento článek byl publikován před 13 lety)

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé obce Vír!
rádi bychom Vás srdečně pozvali na slavnostní předávání Big Brother Awards pro největší slídily v našem soukromí za rok 2010, které se uskuteční 10. listopadu 2010 od 19,30 hod v kině Oko, Františka Křížka 15, Praha 7. Více info na www.bigbrotherawards.cz.
Během tohoto večera bude uděleno sedm anticen pro největší slídily v našem soukromí a jedna pozitivní cena. S radostí vám mohu oznámit, že tuto pozitivní cenu obdržela právě obec Vír.
Zde je výtažek z odůvodnění:
Původně měla povodím Moravy k Vírské přehradě plout cena negativní za dovršený plán společnosti Povodí Moravy osázet hráz nádrže kamerovým systémem. Nakonec však do obce Vír míří cena pozitivní. Za aktivitu místních lidí, kteří se proti nedostatečně zdůvodněnému, zneužitelnému a soukromí omezujícímu systému kamer vzbouřili, vzburcovali média, sepsali petici a poslali ji na radnici. A ta vzala názor více než 50 procent svých občanů vážně a pokusila se instalaci kamer zabránit. I když svůj boj s Povodím Moravy místní prohráli, porota oceňuje i jejich trochu donkichotský boj. Je to cena za zdravý rozum vírských občanů v čele s Jaroslavem Slezákem i zastupitelů spolu se starostou Ladislavem Stalmachem, kteří nepřijali plánovanou přítomnost kamer a odůvodnění, že by systém mohl vodárnu a přehradu ochránit před útokem teroristů, s pouhým pokrčením ramen. Položili na misky vah také neprůhlednost financování kamerového systému, cenu soukromí a volného pohybu bez všudypřítomných očí velkého bratra. Vírští přinejmenším rozvířili debatu, ve které stojí za to pokračovat.
Těšíme se na vaši účast!
Za IuRe
Ivana Pešatová, koordinátorka programu Lidská práva a technologie