(Pozor, tento článek byl publikován před 13 lety)

Pavel Drs

Ministr Heger vemlouvavým hlasem vysvětluje občanům, že je nezbytné ve zdravotnictví zavést standard a nadstandard. Tvrdí přitom, že drtivá většina občanů bude nadále využívat standardních služeb a pouze hrstka nejbohatších si připlatí na hotelové služby či superdrahý materiál.

Ponechám stranou, zda ministr tomu co říká skutečně věří, ale na základě tří konkrétních případů ukáži, proč tomu tak pravděpodobně nebude.

Případ první – zubař

Před několika lety jsem podstoupil triviální stomatologický zákrok spočívající ve výměně vypadlé amalgamové plomby. Byť celý úkon měl být proveden bezplatně, v jeho průběhu mi zubař sdělil, že zdarma je jen ručně míchaná plomba, zatímco on používá plomby míchané strojově, za které účtuje 100 Kč. Z celkem pochopitelných důvodů jsem neprotestoval a nechal si nadstandardní standard vnutit.

Případ druhý – optik

Kdo si potrpí na vizáž, ví že nejen šaty, ale i brýle dělají člověka. Proto si na návštěvu optika připraví několik tisícikorun. Vzhledem, k tomu, že já upřednostňuji hodnoty duševní před fyzickými, vyrazil jsem vybaven poukazem od lékaře pro svá první bezplatná „standardní skla ve standardních obroučkách“. Ve dvou optikách mne rovnou vyhodili s tím, že nic takového neprovádí. Ve třetí byli ochotni standard poskytnout až poté, co mě přinutili po důkladném pohledu do soustavy zrcadel k místopřísežnému prohlášení, že se v takových brýlích nebudu stydět číst si na záchodě noviny. Nutno podotknout, že mi tyto brýle slouží sice ke 100% spokojenosti, ale optik na nich zřejmě příliš nevydělal.

Případ třetí – ředitelův kulich

Hýčkání prominentů je někdy důležitějším kritériem, než lékařská etika. Jaký princip se bude uplatňovat pro poskytování a dodržování standardů i nadstandardů, si lze snadno odvodit.

Podle Komenského zásady „od konktétního k obecnému“ dovolím si na základě uvedených faktů předpovědět, jak systém záhy po zavedení skončí:

  • Standard bude prezentován jako podřadné zboží, který lékaři nebudou ani doporučovat, ani nabízet
  • Použití standardu bude vázáno na doplňující podmínky (zrovna není na skladě, ve vašem případě bych to nedoporučoval, ap.)
  • Zdravotničtí manažéři budou po personálu požadovat neustálé zvyšování objemu lépe placených nadstandardních výkonů na úkor standardních
  • Zdravotní pojišťovny zavedou na nadstandardy komerční pojištění a budou je preferovat. Užívání standardů budou znevýhodňovat a omezovat.
  • Nadstandard se stane předmětem masivní reklamy, živené dodavateli, pojišťovnami i zdravotníky Co je a není standardem bude rozhodovat klika, která se stane předmětem masivního lobbingu a korupce. Je velmi pravděpodobné, že tak vzniknou kategorie „výhodných standardů“ i „nevýhodných nadstandardů“. S oběma bude možno výhodně kšeftovat.
  • Drtivá většina pacientů se v tom co je a není standardem nevyzná a lékaři to začnou zneužívat (podobně jako nepředepisují pouze plně hrazené léky). Jsou si dobře vědomi, že na zdraví málokdo šetří.
  • Časem se řekne, že standard se nevyplatí a v tichosti se zruší

A konečný výsledek ?

  • Nadstandard se stane standardem, ale placeným z vlastní kapsy.
  • Standardní a nadstandarní budou v našem zdravotnictví jen pacienti.

Neliberální princip solidarity bude demontován a zdraví se tak konečně stane regulérní tržní komoditou.