(Pozor, tento článek byl publikován před 12 lety)

Ahoj Karle, zasílám pár informací o našich nálezech. Určitě by stál za zmínku visací zámek z Aueršperku a vápenická pec u Pyšolce, o nichž vyšly příspěvky v časopise Archeologia technica. Zdraví Mirek Korbička.

Tuto zprávu zaslal panu Karlu Popelkovi jeho přítel, archeolog Miroslav Korbička. Mluví v nich o překvapivých nálezech na našich blízkých zříceninách – při svém zkoumání, jakými způsoby a prostředky byly tyto středověké stavby budovány, nalezl s kolegy u Aueršperku nevídaně zachovaný visací zámek, a u Pyšolce vápenickou pec. Oba případy byly publikovány v časopise Archeologia technica a jsou dostupné on-line. Obsáhlé dokumenty plné fotografií si můžete stáhnout a prostudovat, zde zveřejním pouze úryvky:

Visací zámek z Aueršperku

auersperk-zamek „Visací svorníkový pružinový zámek byl nalezen při povrchovém geofyzikálním průzkumu, jehož cílem bylo potvrdit na základě archeologického materiálu domněnku o existenci těžebního prostoru, z něhož stavitelé hradu získávali stavební materiál pro jeho stavbu. Kámen byl zde s velkou pravděpodobností těžen ze skalních výchozů, které se nachází zhruba 30 m od jádra hradu v příkrém západním svahu pod novodobou přístupovou cestou.“

Visací zámek z Aueršperku (PDF dokument, 1 MB)

Vápenická pec u Pyšolce

vapenicka-pec-u-pysolce „S výstavbou hradu Pyšolce s velkou pravděpodobností souvisí středověká vápenická pec, která byla odkryta hloubkovým archeologickým průzkumem do úrovně propustnosti terénu. Objekt se nachází v těsné blízkosti zdroje krystalického vápence asi 300 m jihozápadně od hradu. Těžební prostor o rozměrech 80 × 20 m je dodnes v poměrně exponovaném terénu velmi dobře patrný jako výrazná oproti okolnímu terénu, ostře ohraničená deprese antropogenního původu.“

Vápenická pec u Pyšolce (PDF dokument, 17 MB)