(Pozor, tento článek byl publikován před 12 lety)

Studentka Marta Klusáková zpracovává bakalářskou práci na téma Potenciál cestovního ruchu v obci Vír na Vysočině   a prosí obyvatele obce i její občasné návštěvníky, zda-li by nezodpověděli krátký on-line dotazník. 

„V rámci své bakalářské práce, která se týká zmapováním cestovního ruchu v obci Vír, provádím výzkum mezi místními obyvateli a turisty, kteří do této obce zavítali či nezavítali. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto stručného dotazníku, který Vám zabere maximálně 5 minut. Dotazník je anonymní a výsledky slouží jako podklad pro moji bakalářskou práci. Děkuji. Marta Klusáková.“

Odkaz na dotazník: Potenciál cestovního ruchu v obci Vír na Vysočině