(Pozor, tento článek byl publikován před 11 lety)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství v současné době projednává návrh opatření obecné povahy ve věci změny stávajících ochranných pásem vodárenské nádrže Vír.

Veřejná vyhláška – Změna stávajících ochranných pásem vodárenské nádrže Vír

Souhrnná situace návrhu ochranných pásem