(Pozor, tento článek byl publikován před 10 lety)

Jelikož naše webové stránky zatím neumožňují otevřít občanům nové diskusní fórum, umístil pan David Tomášek svůj příspěvek týkající se pálení klestí pod nesouvisející článek. Proto jsem se rozhodl pověsit na stránky tento text, kde bude možné k pálení klestí se vyjádřit. Všechny komentáře, které se objevily doposud jsou zde přesunuty.

Problematika odpadů je jednou z nejsložitějších agend každé obce. I proto se o ní často zmiňuji v Novinkách. S vědomím toho, jak je důležité aby v této problematice šla obec dobrým příkladem a i tímto příkladem potírala některé nešvary, které se holt v každé obci občas objeví, snaží se naše obec v otázce odpadového hospodářství dodržovat zákon o odpadech. To že se nám to vždy nepodaří je zcela jisté. Rozhodně však odmítám, že bychom tento zákon porušovali vědomě, nebo v míře do očí bijící. Proto také nemohu souhlasit s panem Tomáškem, že by naši zaměstnanci v Ledničkách pálili cokoli jiného než větve. Vždy když přijímáme na jaře nové pracovníky, osobně je v tomto směru instruuji. Stejně tak tomu bylo i letos. V dubnu jsem byl přítomen odvážení komunálního odpadu z hromady větví, který nám tam bohužel navozili naši občané, které tímto opakovaně prosím, aby komunální odpad umisťovali do popelnic nebo na sběrný dvůr. Tuto skutečnost vám potvrdí naši pracovníci, pro které bylo velmi náročné vytahovat z hromady větví různé, často velmi objemné předměty. Naposledy tento měsíc jsem se sám před plánovaným pálením přesvědčil, že je vše kromě větví odváženo. Takže není možné směšovat skutečnost, že v Ledničkách zahlédnete něco co na oheň nepatří s tím, že je to následně spáleno.

Ideální stav, který by nejlépe splňoval zákon o odpadech by byl ten, že by každá domácnost spálila své suché klestí doma, ale možná že je logičtější, udělat občas jeden větší oheň, na kterém větve hoří při vyšší teplotě. Důvodem, proč tento oheň tolik kouří (a tady musím přiznat naši chybu) je, že ne vždy jsou tyto větve dostatečně proschlé. Možná by tedy bylo vhodné s pálením vždy počkat i za cenu toho, že v Ledničkách bude narůstat obří hromada větví.

Nejvíce se však obávám toho, že naši zákonodárci vymyslí, že menší obce budou takovýto spalitelný odpad muset převážet do větších obcí, které budou zařízeny pro jeho zpracování. Naprosto neefektivní ekonomika dopadne pak opět na bedra občanů. Navíc se domnívám, že při známé neskladnosti takovéhoto odpadu je jeho převážení na větší vzdálenosti zároveň neekologické.