(Pozor, tento článek byl publikován před 10 lety)

Následující článek nám zaslal pan David Tomášek:

Slýchával jsem z různých zdrojů o tom kolik stál který projekt v naší obci a kolik peněz za  chyby při realizaci projektů obec musela zaplatit na pokutách.

Před více než měsícem jsem na základě zákona o svobodném přístupu k informacím zažádal obec o informace týkající se projektů spolufinancovaných z fondů EU nebo státního rozpočtu za posledních 10 let a sankce za případné nedodržení podmínek. Obec mi tyto informace poskytla s následujícím výsledkem:

V obci byly realizovány projekty v celkové výši přes 44 mil Kč, z této částky byly dotace téměř 26 mil Kč a podíl obce na projektech přes 18 mil Kč. Pouze jeden projekt byl neúspěšný a celkové sankce nedosáhly ani 2%.

Za takto dobrý výsledek si vedení obce zaslouží pochvalu a uznání. Doufám také, že obec bude pokračovat v tomto úspěšném trendu.

David Tomášek