(Pozor, tento článek byl publikován před 10 lety)

KDY: pondělí 24. 3. 2014 v 15.30 hod.

KDE: budova ZŠ Vír

S KÝM: Mgr. Daniela Grundlochová (logopedka)

Cílem besedy je poskytnout informace o tom, jak předcházet řečovým vadám u dětí.

Beseda je určena pro všechny, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi předškolního věku (rodiče, prarodiče, apod.). Za klíčové období ve vývoji řeči, je považováno období do šestého roku života.

Paní logopedka poradí, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při řečovém vývoji. Nabídne praktická cvičení, která můžete s dětmi využívat doma. Také předvede užitečné pomůcky pro rozvoj komunikace.

Toto setkání s logopedkou je součástí projektu „Povídánky“, které podpořilo MŠMT dotací v rámci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání pro rok 2014“.