(Pozor, tento článek byl publikován před 3 lety)

Stejně jako v roce minulém byla i letos zrušena celostátní soutěž Vesnice roku, která každoročně povzbuzuje obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova a upozorňuje širokou veřejnost na význam venkova. I v této nelehké době však realizují obce řadu činností na podporu kvality života místních obyvatel. Proto se krajský Spolek pro obnovu venkova a Sdružení místních samospráv ve spolupráci s Krajem Vysočina dohodly, že jako náhrada bude 1. března 2021 vyhlášena soutěž s názvem ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA. Cílem této soutěže je zviditelnit činnost těch nejmenších obcí v Kraji Vysočina při řešení mimořádných situací spojených s dopadem pandemie COVID-19 do jejich běžného života.
Soutěže se mohou účastnit obce v Kraji Vysočina do 1 500 obyvatel.

Oznámení výsledků a slavnostní předání cen proběhne 26. května 2021. Vítězné obce budou odměněny věcnými a finančními dary:

Cena veřejnosti – 1. místo – 50 000 Kč, 2. místo – 40 000 Kč, 3. místo – 30 000 Kč

Cena odborné komise  – 1. místo – 50 000 Kč, 2. místo – 40 000 Kč, 3. místo – 30 000 Kč.

Kraj Vysočina pořádá soutěž ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova Kraje Vysočina a Krajským shromážděním SMS ČR Kraje Vysočina.

(zdroj: www.kr-vysocina.cz)

Hlasovat můžete do 16. 5. 2021  ZDE (po kliknutí na odkaz):

https://extranet.kr-vysocina.cz/formulare/zivotvobci2/?fbclid=IwAR1ffMBuoKL7ysksMxMbWMNu5j19KJWyks1f7YDpdUcPzxCyDDR818sP3lk