MVDr. Petr Dvořák bude v úterý 18. 5. 2021 očkovat psy proti vzteklině.

Očkování proběhne od 14.30 do 15.45 hodin u hasičské zbrojnice.