Obec Vír zve všechny občany k dalšímu setkání nad tématem nového územního plánu. Poslední setkání bylo zaměřeno na sběr vašich podnětů a připomínek k budoucímu návrhu.
10. června v 16.00 v kulturním domě se koná další setkání se zpracovateli územního plánu nad konkrétním návrhem územního plánu. Nad rámec povinností plynoucích ze stavebního zákona se obec Vír rozhodla uspořádat v rámci projednání územního plánu dle §50 Stavebního zákona setkání s občany, na kterém by byl zpracovateli nového územního plánu odprezentován jeho návrh, metodika zpracování celého územního plánu, způsob řešení regulací v rámci textu atd.
Pokud jste vlastníkem pozemku v obci nebo občanem sídla, přijďte se seznámit s připravovaným strategickým dokumentem rozvoje obce a jakkoli jej připomínkovat. Věcná a konstruktivní diskuze v této fázi zpracování územního plánu je vítaným nástrojem předcházením nejasnostem obsahu i výkladu budoucího územního plánu.
Návrh územního plánu obce Vír naleznete zde: https://www.bystricenp.cz/navrh-up-vir-spolecne-jednani