V letošním roce se plánujeme vrátit na klasický kalendář akcí před pandemií. Těšíme se, byť to nebude vůbec jednoduché. Nároky a očekávání běžců se zvyšují, konkurence nespí a pro nás to znamená velkou výzvu. O to složitější s přihlédnutím k tomu, co se kolem nás všech děje.

Pro letošní rok se musíme vypořádat především s postojem a finanční situací Kraje Vysočina, který nám přes všechny snahy a komunikaci neposkytl dotaci na realizaci našeho projektu v rámci nově zaměřeného programu Bavíme se na Vysočině 2022. Vzhledem ke změně pravidel a nedostatečné alokaci finančních prostředků se v letošním roce z podpory těší více akce s kulturním zaměřením.

Bereme to jako výzvu a věříme, že naše akce svoji podporu získají u organizací, firem a především návštěvníků, pro které tyto akce pořádáme.

Tým Jiskra Vír