Z důvodu výskytu ptačí chřipky v Rovečném bylo vydáno mimořádné veterinární opatření, které v úplném znění najdete na webu obce Vír na úřední desce. Nařízením byla uložena povinnost provést soupis všech chovatelů drůbeže. Chovatel je povinen předat informace o počtu a druhu chovaného ptactva včetně telefonního kontaktu do úterý 20.12.2022 na obecní úřad.

Hlášení je možno provést:

  • emailem, kde sami vyplníte formulář (viz úřední deska),
  • telefonicky na čísle obce 778 402 270, starosty Mgr. Ladislava Stalmacha 605 502 650, místostarostky Zdeňky Ševčíkové 605 288 655,
  • osobně na obecním úřadě, pondělí do 17 hodin, úterý od 7 do 15 hodin.