Veřejné projednání návrhu Územního plánu Vír s odborným výkladem proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Vír

ve středu 15. února 2023 od 15 hodin.

Další informace – dokument na úřední desce.