Platby za odpady pro rok 2023 činí 750 Kč na osobu, částku lze uhradit nejpozději do konce února:

  • hotově na obecním úřadě nejlépe ve dnech 8. 2. a 15. 2. 2023

  • bezhotovostně prostřednictvím účtu číslo 5727751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné příslušné nemovitosti. Známku si poté vyzvedněte na obci.