Katastrální úřad oznamuje, že v budově Obecního úřadu Vír, v zasedací místnosti, v období od 31. 10. do 13. 11.  bude vyložen k nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu v katastrálním území Vír.

Ve středy 1.11 a 8. 11. od 12 do 17 hodin bude přítomen i zaměstnanec katastrálního úřadu.

Více v dokumentech.

ZDE katastrální mapa k nahlédnutí