Sousedské posezení s country kapelou Pantofláči

Na Veselém statku dne 9.8 měla vystoupit country kapela Pantoflači. V sobotu ráno jsme dostali smutnou zprávu, že jejich zpěvák byl náhle odvezen do nemocnice. Za krátkou dobu se nám podařilo zajistit náhradní kapelu Maxe Vitmana z Českého rozhlasu Brno. Max nás také na Veselém statku osobně navštívil a pozval nás k poslechu ČR Brno, kde provází mluveným slovem tři své hudební pořady. Do konce roku se na Veselém statku objeví s celou svojí kapelou a zpěváky. Děkujeme za pochopení situace a omlouváme se všem účastníkům, kteří se na Pantofláče těšili. Vystoupí v náhradním termínu, který Vám včas oznámíme.

Karel Popelka

Proleťme se balónem

Zatím alespoň prostřednictvím fotografií, které nám nezištně poskytl pan Masařík. Každý den se na těchto stránkách můžete těšit na jednu fotografii, která zachycuje naši vesničku (na staré pohlednici jsem četl městečko 🙂 ) z ptačí perspektivy. Tak přeji pěkné zážitky z letu.

let-bal-nu-12

Letos jsme také soutěžili o titul Vesnice roku

A já se s vámi chci podělit o čerstvou a příjemnou informaci. Po pět let jsme v této soutěži vycházeli naprázdno. Ode dneška tomu tak není, obec Vír v krajském kole Vesnice roku obdržela diplom za rozvíjení lidových tradic a ze zákulisí soutěže mám informaci, že jsme dokonce byli ve hře o modrou stuhu za společenský život. Ze zkušenosti z minulých ročníků víme, že vítězem se obec nestává bez předchozích ocenění a tak můžeme s trochou optimismu říct, že pokud se budeme dál snažit o to aby naše obec byla krásnější a aktivnější můžeme v příštích letech pomýšlet i na vyšší mety, které jsou mimochodem honorovány i zajímavými finančními částkami pro další rozvoj obce. K vítězství blahopřeji obci Pikárec a moc se těším na její prohlídku (kde doufám načerpáme další inspiraci) při slavnostním předávání ocenění. Aby byla tato zpráva trochu barevná, podívejte se na některé fotografie, které jsme soutěžní komisi při její návštěvě ukázali.

sn-mek-1

(Pokračování textu…)

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Vír vyhlašuje Humanitární sbírku

  • letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
  • lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
  • domácích potřeb-nádobí bílé i černé – vše jen funkční
  • peří,péřových přikrývek a polštářů
  • dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy)
  • hráček a školních potřeb
  • noviny, časopisů a knih
  • nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
  • kabelek, tašek, batohů a peněženek

Věci které nemůžeme vzít: lyžařské boty, oděvy z umělých vláken (silikon, nylon, dederon), ledničky, televize a počítače (nebezpečný odpad), nábytek jízdní kola, lyže a dětské kočárky (transportem se znehodnotí).

Sbírka se uskuteční 16.května 2008 v době od 8 do 12 hodin v kulturním domě ve Víru. Poplatek 10 Kč za pytel nebo krabici – příspěvek na dopravu.

Odečty elektroměrů a sběr kovového odpadu

E.ON oznamuje občanům, že v úterý 15. 4. a ve středu 16. 4. 2008 se budou provádět odečty elektroměrů. Žádáme občany, aby umožnili přístup k elektroměrům, případně aby zanechali lístek s číslem elektroměru a stavem na viditelném místě.

V sobotu 26. dubna 2008 se uskuteční sběr kovového a nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby odpad umístili na cestu před své domy nejpozději v sobotu do 8 hodin.

Svoz domovního odpadu a plastů bude ve středu 23. 4. a poté každý lichý týden.

Hasiči 2007

V sobotu 16.12.2007 se sešli členové sboru dobrovolných hasičů ve Víru ke zhodnocení práce za končící rok. Organizace měla 37 členů, ke dni výroční schůze 3 členové ukončili členství (Milan Štyndl, Miroslav Sys, Lukáš Houdek) a byl přijat jeden nový člen (Ladislav Stalmach). 18 členů SDH tvoří 2 zásahové jednotky. Kromě běžného doplnění potřebné techniky byl rozšířen vozový park o osobní 9-místný automobil Woltsvagen transporter. Byl přidělen bezplatně (vyřazen od policie), ale oprava si vyžádala celkové náklady ve výši přesahující 100 000 Kč. Dále byly provedeny opravy obou cisteren v rámci přípravy na technické prohlídky. Příprava zásahové jednotky probíhala při hasičském cvičení ve Věstíně. Obsazení 9. místa neodpovídá tradicím vírských hasičů. V průběhu celého roku probíhaly úpravy na zasedací místnosti, zejména oprava kuchyňského koutu si vyžádala hodně úsilí. Již tradičně se hasiči podílejí na úklidu obce jarním a podzimním sběrem kovového a nebezpečného odpadu. Prodejem kovového šrotu částečně financují svoji činnost. Důležitým počinem je i pořádání tradičních martinských hodů s dodržováním všech starých zvyků od zvaní hostů přes kázání až po soud berana. Martinské hody završila tradiční hodová zábava. Letošní hody byly zajímavé účastí 20 starostů ze Slovenska, kteří navštívili mikroregion Bystřicko. Podle starosty hasičů p. Courala bylo v roce 2007 odpracováno bez nároku na odměny 986 hodin při pracích souvisejících s činností sboru hasičů. 30. prosince se jednotka zúčastnila zásahu v Rovečném, kde hořel zahradní domek. K požáru odjelo 11 hasičů. Pro následující rok se počítá s ukončením oprav hasičské zbrojnice i zasedací místnosti. Velkým závazkem by mělo být utvoření družstva „Mladých hasičů“.

Čtení ve Víru je za námi

Po pět večerů se ve školní družině scházeli rodiče a děti aby poslouchali pohádky pak hádali kouzlili, vyráběli strašidýlka, hráli divadlo poslouchali slavného herce. Za tu dobu jsme napočítali asi tři sta spokojených účastníků. Čtení ve Víru je za námi, ale dětem čtou další obce. Myšlenka hlasitého čtení dětem se ujala a po Víru přebírá štafetu Dalečín, Bystřice nad Pernštejnem, Rozsochy, Štěpánov nad Svratkou, Prosetín, Rožná, Nedvědice a další obce. Celá akce má dalekosáhlý význam, nejen pro děti a jejich rodiče, pro které jsme chtěli především hlasité čtení propagovat. Možná ještě větší význam můžeme spatřovat v tom, že komunity malých obcí si začínají uvědomovat, že dokážou vzdorovat diktátu kultury televize a internetu a že má smysl obětovat svůj volný čas ve prospěch zpříjemnění života sobě i dalším spoluobčanům. Poděkování si zaslouží především všichni zaměstnanci školy a školky, kteří celý týden po pracovní době nastupovali na další „směnu“ při zajišťování této akce. Vymýšleli program pro děti, připravovali občerstvení a starali se o pohodlí všech zúčastněných.

2. ročník fotografické soutěže Březiny 07-08

plakat-fotosoutez Od 1. listopadu 2007 do 30. června 2008 potrvá amatérská fotografická soutěž pořádaná obcí Březiny. Poté budou odbornou porotou vybrané snímky vystaveny do srpna do září v budouvě bývalé školy.

Hlavní kategorií je Vysočina jak ji vidím já a jako speciální téma pro druhý ročník soutěže bylo zvoleno téma Tisíc tváří stromů Vysočiny.

Podrobné informace a podmínky účasti s v soutěži si můžete stáhnout zde: 2. ročník fotosoutěže Březiny 07–08.