(Pozor, tento článek byl publikován před 20 lety)

Na obecním úřadě se snažíme řešit každý problém. Těch je mnoho a na nás je, rozdělit je podle pořadí důležitosti. Na počátku roku nás kromě spousty dalších zaměstnává výpočet plateb za odpady a jejich pozdější výběr. U odpadů bych ale rád zůstal, protože ty nás nezaměstnávají jen na počátku roku.

Odpady jsou součástí našeho života, i když bychom byli radši, kdyby jí nebyly.Praotec Čech a jeho družina si mohli dovolit veškerý svůj odpad pohodit vedle své chatrče.Jenže dnes nás tady žije více než sto na kilometru čtverečním a každý vyprodukujeme ročně dvě a půl tuny odpadu se kterým si příroda neumí poradit jako dříve, protože podstatná část tohoto množství je tvořena odpadem v přírodě nerozložitelným. A tak se musíme k odpadům chovat jinak než oni současníci praotce Čecha.

Na prvním místě nám to ukládá zákon (č.185/01 Sb). Tam se v paragrafu 10 dočteme, že každý má při své činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a není-li to možné, odstranit je způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem.

Dále bychom měli poslechnout zdravý rozum – když budeme odpady vršit nekontrolovatelně ve svém okolí,brzy se v nich budeme brodit přinejmenším po kolena.Často také říkáme, že je naše krajina krásná, že její krása přiláká turisty, ti nám umožní vytvářet pracovní příležitosti…, ale je opravdu krásná hromada stavební suti ve křoví a budou u nás turisté obdivovat louky zbarvené PET lahvemi a kelímky od jogurtů?!

Naslouchejme i svědomí – nejednou jsem slyšel „Jó, tenkrát se TAM vyvezlo LECOS“. Chceme i my pokračovat v likvidaci životního prostředí, které přenecháme našim dětem a vnukům?

Bohužel boj s odpady není jednoduchý. Vyžaduje po nás disciplínu (často bývám svědkem toho jak chodec bezmyšlenkovitě rozbaluje chutnou tyčinku a obal, byť sebenepatrnější, v rozporu se zákonem, odhazuje v dál a neuvědomuje si, že stokrát nic umořilo vola a stejně tak naše planeta, pokud po ní bude chodit sedm miliard stejně nedisciplinovaných chodců tento nápor může zvládat jen po omezenou dobu), chuť bojovat a to, co dnes vládne světu- peníze.

Vlna zdražování doletěla i do našeho Víru a nevyhnula se ani odpadům. Již v loňském roce zdražila bysterská skládka, na které končí obsahy našich popelnic a cena tuny odpadu tam vyskočila z 370 na 550 Kč. V letošním roce zvedly cenu dopravy technické služby města Bystřice o 7%. Tato opatření jsou jistě nepopulární, ale přesto bych byl rád, kdyby to nebyl signál pro sypání odpadů sousedovi na zahradu nebo do nejbližší příkopy. Radši si spočítejme jestli nám stojí uspořená stokoruna za riziko vysokých pokut a zaneřáděný svět.

A rada na závěr: zkusme problém vyřešit sami a odpady neprodukujme. Vím, že to není možné zcela, ale určitě jde množství odpadů omezit. Když své odpady hned doma roztřídíme, zjistíme, že na jedné hromádce máme papír, který za drobný peníz odkoupí sběrné suroviny, nebo ho spálíme, bioodpad by na vesnici měl každý likvidovat na svém kompostu (suchý je možno i spálit, nebo PO DOMLUVĚ na OÚ odvézt do Ledniček), plasty vytřiďte do pytlů, které jsou za cenu 4 Kč ( vydávání plastových pytlů zdarma bylo pro OÚ neúnosné – řešení vidím v lepším využití pytle. Ten má objem 40 litrů a jogurtových kelímků se do něj vleze 150 nebo 1000 v závislosti na způsobu ukládání.) k dispozici na obecním úřadu, plechovky podobně jako ostatní kovy odevzdáme ve sběrném dvoře a nebezpečný odpad jako např. ledničky, akumulátory, baterie, oleje, zářivky a pneumatiky je od vás povinen odebrat prodejce nebo výrobce. Nakonec nám zbude jen malá hromádka nevytříditelného odpadu který chtě nechtě patří do popelnice.