(Pozor, tento článek byl publikován před 15 lety)

4. listopadu 2008 začala nová éra vírského čtenářství. Knihovna dostala nejen nové a důstojnější prostory a vybavení, počítače s veřejným internetem, ale i nový název a vlastní logo. Všichni čtenáři vyplňují nové registrace a dostávají nové průkazy.

knihovna-mlok-mlok Otevření knihovny si nenechaly ujít desítky lidí a knihovna zaregistrovala 19 čtenářů. Ti, kteří si vypůjčili knihu, dostali originální hrneček zhotovený právě pro příležitost otevření vírské knihovny.

Mezi první návštěvníky patřily i děti z družiny. Obohatily interiér knihovny o nádherný strom Knihovník a obrázky. Po důkladné revizi knižního fondu děti přednesly nacvičenou básničku a spořádaly mísu bonbónů. Některé z nich se ještě odpoledne vrátily, aby dostlaly své průkazky a vypůjčily si knížky.

A co je to ten MLOK?

Název vznikl úvahami nad názvem knihovny. Označení místní lidová knihovna je dost archaické (ale už byla hotová cedule). Označení Obecní knihovna by bylo asi vhodnější. Spojili jsme tedy oba názvy dohromady a vznikla z toho Místní lidová i obecní knihovna…tedy MLOK. Veškeré informace o MLOKu najdete zde nebo na nástěnce před vstupem do knihovny.

Na setkání v MLOKu se těší knihovnice Dana Říhová.

V druhé části článku následuje fotogalerie z otevření knihovny.