(Pozor, tento článek byl publikován před 15 lety)

Po loňském diplomu za rozvíjení lidových tradic jsme letos v krajském kole soutěže Vesnice roku získali modrou stuhu za společenský život. Toto ocenění v konkurenci třiceti obcí má pro naši obec obrovský význam. Soutěž Vesnice roku je celorepublikově uznávaným kláním venkovských sídel, jejímž cílem je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Fakt, že naše obec obdržela druhé nejvyšší ocenění, dokládá, že společenský život ve Víru je na vysoké úrovni a že naše účast v soutěži byla opodstatněná. K modré stuze nám myslím dopomohl i film „Ve Víru dění“, který dokumentuje události v kultuře a sportu během uplynulého roku, který komisaři soutěže obdrželi a který vytvořil známý kameraman pan Karel Slach. Film je k zakoupení na obecním úřadě a na dalších místech obce. Kromě velké prestiže, znamená ocenění pro Vír také finanční částku 100.000,– Kč, které rádi využijeme opět pro rozvoj kultury a sportu. Poděkování náleží všem aktivním obyvatelů Víru, kteří svým (většinou zcela dobrovolným) úsilím napomohli k tomuto významnému ocenění. Na závěr je potřeba poblahopřát ostatním zúčastněným obcím, které získaly další ocenění, především obci Hluboké- letošnímu vítězi soutěže.