(Pozor, tento článek byl publikován před 14 lety)

V těchto dnech koluje Vírem petice občanů nesouhlasících s umístěním kamerového systému na hrázi Vírské přehrady, jak plánuje státní podnik Povodí Moravy. Text petice sestavené Jaroslavem Slezákem je připojen dále.

Petice vírských občanů zastupitelstvu obce Vír

Adresát: zastupitelstvo obce Vír

Vážení zastupitelé obce Vír,
my, občané obce Vír, jsme znepokojeni plánovanou výstavbou kamerového systému na tělese hráze Vírské přehrady.

Prostor, na kterém je kamerový systém plánován je veřejným prostranstvím ležícím v katastrálním území obce Vír a je hojně využíván k výletům a procházkám vírských občanů, ale i turistů.

Domníváme se, že investor akce Povodí Moravy nemá dostatečné důvody k osazení kamerového systému. Obáváme se dále, že pořízené záznamy z kamerového systému mohou být zneužitelné. Nechceme si zvykat na neustálou kontrolu našeho soukromí. Dalším našim argumentem, proč vznikla tato petice je potřeba občanské kontroly nad investicemi, které jsou financovány z našich daní, když stát a jeho instituce v současné krizové době tyto investice dozorují v nedostatečné míře, často do nich zasahují (jak se denně dovídáme ze sdělovacích prostředků) lhostejnost a korupce.

Kamerový systém by byl dalším z dlouhé řady omezení, která jsme v souvislosti s existencí Vírské přehrady nuceni snášet. Již v minulosti zastupitelstvo obce Vír nedokázalo uhlídat nesmyslnou výstavbu betonové bariéry na levém břehu přehrady, přesto, že bylo účastníkem stavebního i územního řízení. Vyzýváme Vás, abyste využili všech právních možností k zamezení výstavby kamerového systému na hrázi přehrady.

Ve Víru 2. 4. 2010

Petici sestavil Jaroslav Slezák, Vír
286


Záměr Povodí Moravy mě překvapil, patrně jako většinu spoluobčanů. Za dlouhou dobu jsem se nedoslechl o žádném incidentu spojeném s přehradou, natož pak o nějakém, kterému by dokázalo zabránit několik kamer na třísetmetrové koruně hráze. Opravdu je nutné ji tak bedlivě hlídat? Nebo mají tato zařízení zabránit teroristickému činu? Přece si nikdo na Povodí Moravy nemyslí, že rozhodne-li se někdo vylít do přehrady nebezpečnou látku, učiní tak na tom nejfrekventovanějším místě, pokud má k dispozici dvacet kilometrů opuštěných břehů. Záměr tohoto státního podniku (!) budí mnoho otázek, na které se podle všeho nikomu nechce odpovídat. Nebuďme lhostejní k tomu, jak nás podnik financovaný z našich peněz a dle zákona jednající v nejlepším zájmů občanů tohoto státu přehlíží a ignoruje. Obzvlášť, má-li ve svých regulích tuto povinnost: „…poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností“.

Každý se může o plnění této povinnosti přesvědčit sám. Stačí se na důvod kamerového systému na Vírské přehradě zeptat na e-mailu sekretariat@pmo.cz.