(Pozor, tento článek byl publikován před 14 lety)

Tisková mluvčí Povodí Moravy Ing. Jana Kučerová mi odpověděla na dotaz, jaký je účel plánovaného umístění kamer na Vírské přehradě:

Dobrý den, vodní dílo Vír je v prvé řadě vodárenská nádrž a povinností správce vodního díla je zabezpečit její bezpečnost.

Tedy z důvodu posílení bezpečnosti vodního díla Vír a ochrany majetku Povodí Moravy, s.p. plánujeme osazení 7 bezpečnostních kamer na korunu hráze.

Kamery budou osazeny dodavatelsky na základě ukončeného výběrového řízení a po splnění všech náležitostí daných zákonem.

Osazením kamerového systému bychom chtěli zabránit vandalství (sprejeři, rozbité osvětlení, ukradené kabely,…) ale také mnohem závažnějším činům jako je dokonce ohrožení samotné nádrže jako zdroje pitné vody (vyhazování plechovek či sudů s různými obsahy do nádrže atd.).

Osazování vodních děl kamerovým systémem je naprosto běžné – ve správě Povodí Moravy, s.p. jsou takto vybaveny např. vodní dílo Mostiště, Vranov či Brno.