(Pozor, tento článek byl publikován před 14 lety)

Ředitelka ZŠ a MŠ Vír po dohodě se zřizovatelem
oznamuje, že zápis do MŠ na školní rok 2010/2011 se
uskuteční dne 19. 4. 2010 od 15.30 hod do 17.30 hod. v budově MŠ
Vír.
Ve výjimečném případě je možné po vzájemné dohodě dohodnout jiný
termín.

Zapsány budou děti, které v tomto školním roce dovrší 4 roky, v případě zájmu rodičů i děti mladší, podle zákona 204/2005 Sb. o státní sociální podpoře, (tzn., že děti od 3 do 4 let navštěvují MŠ 4 hodiny denně, děti mladší 3 let pouze 5 celých dnů v měsíci).

Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte, potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte.

Děti budou přijímány dle přiložených kritérií.