(Pozor, tento článek byl publikován před 14 lety)

Zastupitelstvo obce Vír na svém zasedání dne 14. dubna 2010 zaujalo stanovisko k petici, která vyzývala ZO k podniknutí všech právních kroků proti instalaci kamerového systému na hrázi Vírské přehrady.

Tuto petici podepsala více než polovina dospělých obyvatel obce. Zastupitelé se usnesli, že petici přijímají a budou se řídit jejím obsahem. Toto je stanovisko ZO:

Kamerové systémy se v uplynulých deseti letech staly velkým módním hitem. Každý z nás chce mít větší pocit bezpečí a proto slyší na všechny technické vymoženosti, které mu tento pocit dávají. Tento pocit plyne ovšem z chybného předpokladu, že kamera všechno vidí a ochraňuje. Tento předpoklad nám primárně předkládají firmy, které tuto techniku vyrábějí, prodávají a instalují, sekundárně pak média a všichni ti, kteří už svůj majetek takto monitorovaný mají. Skutečnost je jiná. Kamery, kterých stále přibývá a které budou za chvíli monitorovat každý náš pohyb (průměrný Londýňan se prý octne denně v zorném poli tří set kamer) ve skutečnosti jen v mizivém počtu případů zachytí pachatele tak, aby byl identifikovatelný. Většinou se jedná o snímky postavičky v baseballové čepici nebo v kapuci (ne nadarmo se říká, že průmyslové kamery jsou první technický vynález, který ovlivnil módu- mládež prý začala chodit v kapucích právě kvůli anonymitě především před kamerami), kterou není možné identifikovat. Z vyjádření tiskové mluvčí Povodí vyplývá, že zařízení je určeno pro sledování osob v povodí vodárenské nádrže. Jejich umístění je plánováno na veřejném prostranství, takže přirovnání ke kamerám v oploceném prostoru fotovoltaické elektrárny není srovnatelné. Tisková mluvčí dále hovořila o možnosti teroristického útoku, tento argument je tak nesmyslný, že uvádíme jeden nesmyslný scénář, jak by to asi mohlo vypadat: Terorista- v Afgánistánu vycvičený specialista, bude týden pozorovat, zahrabaný v listí, dění kolem sebe, pak si navlékne skafandr, popluje deset kilometrů přehradou a v předem naplánované hloubce umístí kontejner s jedem. Kontejnér jed uvolní za týden a otrávená voda zabije pokusné pstruhy, kteří jsou umístěni v budově úpravny vod. Zastaví se kohoutky, vyhlásí se stav ohrožení. Ale kamery, jak vidíte, v tomto scénáři vůbec nefigurují. A kdyby figurovaly? Ano, terorista může být zaznamenán kamerou, ale jednat začínáme až po zjištění otrávení vody a na kameře zase vidíme jen muže v kapuci.

V televizi zaznělo, že nám vadí, že Povodí Moravy s.p. s námi nekomunikuje a tento stav trvá. Na téma kamer na hrázi jsme už vedli mnoho rozhovorů, oslovili nás občané, úředníci z MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, média i firma, která je chce montovat, Povodí mlčí.

Závěrem uvádíme, že nás těší, že vírští občané v době, kdy se angažovanost nenosí, kdy si každý snažíme hledět jen svého a stávkujeme jen za zvýšení mezd, ukázali, že vyjádřit vlastní názor v jiných otázkách než materiálních a alespoň se pokusit jít si za ním ještě umíme.