(Pozor, tento článek byl publikován před 13 lety)

Na Vírské přehradě je v těchto dnech prováděn kontrolní odchyt ryb pro následné zmonitorování jejich populace, kolemjdoucí tak mohli zahlédnout dvě speciální lodě křižující hladinu a táhnoucí vlečné sítě. Úlovky pak byly na břehu měřeny a váženy a – co jsem viděl – o sebemenší plotici byl veden pečlivý záznam (délka, váha, odběr šupinky). Více o této akci nevím a prosím obeznámenější čtenáře, jestli by nenapsali komentář, vědí-li toho více. Pouze jsem nedávno zaznamenal zmínku, že jsou letos takto monitorovány vody vybraných jezer a přehrad.

Tisková zpráva na webu Povodí Moravy: Ichtyologický monitoring na vodním díle Vír I.

Novinový článek: Zhodnotí se stav rybí obsádky na vodním díle Vír I