(Pozor, tento článek byl publikován před 13 lety)

11. září v Luhačovicích na XVIII. mezinárodním festivalu dětských folklórních souborů byly vyhlášeny výsledky celostátního finále soutěže Vesnice roku. Vítězem se stala obec Ratměřice, druhé místo získal městys Koloveč a na třetím místě skončila Hlavnice. Vítězům blahopřejeme. Další pořadí nebylo vyhlašováno, slova komise byla:“Všichni jste čtvrtí“. To svědčí o tom, že v letošním roce byla konkurence soutěžících velmi vyrovnaná. Při rozhovorech po vyhlášení jsem vyslechl, že Vír se líbil díky výborně fungující škole a jejímu okolí, probíhající obnově obecního majetku, udržování a vytváření nových tradic, společenskému životu a aktivitám knihovny. Podnětné bylo setkání se starosty dalších dvanácti účastníků. Rád bych, aby v nejbližší době došlo k návštěvě vírských občanů v některých ze zúčastněných obcí, tak abychom mohli porovnat, jak žijí úspěšné obce v jiných krajích. Vítězství v krajském kole pro Vír také znamená, že starosta obce bude v příštích dvou letech členem krajské komise soutěže, ve druhém roce dokonce jejím předsedou. Tato funkce umožňuje získávat další zkušenosti a kontakty, které by měly být využity pro rozvoj Víru v dalších letech.
Ještě jednou děkuji všem, kteří v uplynulých letech pracovali na tváři obce tak, že se dostala do společnosti nejlepších vesnic v republice.