(Pozor, tento článek byl publikován před 6 lety)

V obci budou v září probíhat odečty vodoměrů, které bude provádět odečítačka společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s..

Prosíme občany, aby v době své nepřítomnosti (pokud nebudou moci odečítačce zpřístupnit odběrné místo-vodoměr) zanechali samoodečet měřidla na viditelném místě.