Dochází nám trpělivost

Obce mikroregionu Bystřicko se snaží budovat korektní vztahy s Povodí Moravy s.p. Nyní si dovolím Povodí Moravy s.p. kritizovat a budu vydáván za toho, kdo tyto vztahy narušuje. Ptám se ale, jak mám chápat neustálé obstrukce tohoto podniku v případě snahy umístit v přírodě (na Pravobřežce) několik laviček, odpadkových košů a informačního panelu pro turisty. Není pravda, opakuji, není pravda že by tento počin mohl jakkoli ohrozit kvalitu vody v přehradě. Uzná to každý rozumný člověk. Naopak, výstavba betonové bariéry na levém břehu přehrady bylo ohromné zvěrstvo, které jsme my obce nechaly schválit téměř bez mrknutí oka. Dodnes si to vyčítám. Sama výstavba byla ohrožením kvality vody, stavba je také obrovskou ekologickou zátěží, symbolem zpupnosti, bezohlednosti a bezcitnosti člověka. Když dáme tyto dva záměry vedle sebe, porovnáme jejich účel a důsledky, nemohu pochopit, že si povodí vůbec dovolilo se odvolat, nota bene, když vodárenské společnosti se záměrem souhlasí. Kdyby nám každá instituce házela takto klacky pod nohy, na obcích bychom nic neudělali. Nezbývá než konstatovat, že Povodí Moravy a.s. je moloch, který postupuje proti lidem bez jakéhokoliv zdůvodnění svých kroků. Jako perlička na závěr působí dopis, který přišel na obec ve stejný den, jako odvolání povodí proti lavičkám. Dopis je odpovědí odboru životního prostředí na dotaz povodí, jestli může používat přímo na březích přehrady Roundup!!! Pro odpověď co je Roundup doporučuji http://cs.wikipedia.org/wiki/Roundup.

Soutěž Vesnice roku

Rok se s rokem sešel a do naší obce zavítala komise soutěže Vesnice roku. Letos jsme se na ni dobře připravili a tak Vír rozkvetl a zkrásněl a doufáme, že se komisi líbil více, než jiné obce. Vír jsme zkrášlovali nejen kvůli komisi, ale také proto, aby se nám v něm lépe žilo. Takže rozkvetly pásy u chodníků a u obce, je vysečeno, živé ploty ostříhány, hřiště pomalu, ale snad jistě roste, v kulturním domě vznikají šatny pro sportovce a vylepšené toalety, pouštíme se do rekonstrukce jeviště, lípa na hřbitově je odborně ořezaná, sběrný dvůr má střechu, mlýnek s novými sekcemi klape. A tak děkujeme všem, kteří se na dobrém obrazu naší vesničky podíleli a podílejí.

p1120567
soutez-vesnice-roku-1

Neberou a neberou!

Již po osmnácté se konaly v sobotu 9. května 2009 na Vojtově rybníku pod Vírem rybářské závody. Příjemné dopoledne přilákalo k vodě nejen 67 závodníků, ale i velký počet diváků. Pro všechny soutěžící i diváky měli pořadatelé z Místní organizace Moravského rybářského svazu ve Víru připraveno občerstvení a v tombole mnoho zajímavých cen a 10 živých kaprů, pro nejlepších deset soutěžících pak zajímavé ceny.

Závody byly odstartovány v 7.00 hod., po první dvouhodině závodu následovala hodinová přestávka během níž soutěžící změnili svá stanoviště a mohli se občerstvit a pokračovat v lovu do 12.00 hod., kdy byl závod ukončen.

Bohužel – zájem ryb o nabízené nástrahy byl malý a tak se mnozí soutěžící pouze slunili a marně čekali na pohyb svého čihátka. A to navzdory tomu,že do rybníka byly týden předtím vysazeny čtyři metráky kaprů.

(Pokračování textu…)

Fotografie z 11. plesu obecního zastupitelstva

Uplynulou sobotu se asi stovka místních i přespolních v garderobach a dalších dvacet pět zamaskovaných hostů příjemně pobavilo na plese obecního zastupitelstva. Hrála jim k tomu Bystřická kapela, byla tombola, byl guláš, bylo dobré vínko, jen škoda, že tolik lidí zůstalo doma.

p1090712

(Pokračování textu…)

Knihovní poplatky

Protože se vyrojily spekulace a nedorozumění ohledně poplatků za knihovnu, dovolte mi celou situaci osvětlit. Od ledna 2009 vybírá knihovna poplatky od svých čtenářů: 50Kč od dospělých, 20Kč od dětí za rok, což bylo avizováno už při jejím otevřením v listopadu 2008. Dočíst se o tom také můžete v knihovním řádu na nástěnce před knihovnou nebo na vírském webu. Knihovna prošla velkou proměnou, je nově vybavená, významně rozšířila své služby, je otevřená 6 hodin týdně, nabízí i veřejný internet, který je hojně využíván. Myslím si, že poplatky nejsou nijak přemrštěné (uvážíme-li ceny knih na pultech knihkupectví, náklady na připojení k internetu, atd.) a zdaleka nepokryjí náklady na provoz knihovny. Knihovna je služba lidem a smyslem poplatků není zisk. Je to spíš symbolický příspěvek čtenářů na provoz knihovny.

Další otazníky vznikly ohledně upomínek. V knihovním řádu (k jeho dodržování se čtenáři zavazují při podpisu registrace) vedle poplatků za knihovnu najdete i informaci o tom, že knihy jsou půjčovány na jeden měsíc, pak následují upomínky. I výpůjční doba má svou logiku. Zdvořile žádám čtenáře, aby respektovali knihovní řád. Již teď je poptávka po již vypůjčených knihách. Nenechte prosím své kolegy čtenáře čekat a neustále se ptát, byla-li ta která kniha již vrácena. Není problém výpůjční dobu prodloužit, stačí jen napsat email nebo se stavit. Důležité zkrátka je dát to vědět, abych tuto informaci mohla předat čekajícím čtenářům.

Věřím, že čtenářské poplatky a upomínky nebudou příčinou odlivu čtenářů vírského MLOKa. Knihovna raketovou rychlostí nastartovala svou činnost. Za 3 měsíce fungování vypůjčila téměř 300 knih, z 90% je zinventarizován knižní fond, který najdete na webu, děti navštěvují páteční čtení, chodí si do knihovny povídat o knihách, které přečetly, učí se pracovat s internetem, hrají si v dětském koutku, píší do Snůšky (také najdete na webu)… A vy, dospěláci? Pokud máte pocit, že 50Kč za půjčení pár knih ročně je moc, tak neváhejte. Projděte si služby knihovny (na webu i na nástěnce) a využijte každou z nich! Nebo přijďte s nápadem, co byste v knihovně ještě chtěli najít nebo využít. Jsem tu pro Vás.

Vyhodnocení soutěže

Už čtrnáct minut po silvestrovské půlnoci došla správná odpověď na naši dřevěnou soutěž a tak dalších šest soutěžících nemělo žádnou šanci, protože se nejprve vyspávali z oslav Nového roku a pak zasedli k emailu a dávali dohromady odpověď.

Vítězem se tedy stává paní Jitka Špačková, gratulujeme a výhru má uloženu na obecním úřadě. A správné odpovědi?

Foto Vlastník rázu Fotografie

21. 12.

Jaroslav Zítka

drevo-doprovodne Všechny fotografie si můžete prohlédnout zde

22. 12.

Slezák Jaroslav

23. 12.

Šudoma Jiří

24. 12.

Kašpar Zdeněk

25. 12.

Havel Jan

26. 12.

Snášelová Eva (pan Zámečník)

27. 12.

Vícha Josef

28. 12.

Zbytovský Jiří

29. 12.

Vilím Aleš

30. 12.

Švancara Ladislav

31. 12.

Šíp Bohuslav