Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Vír vyhlašuje Humanitární sbírku

  • letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
  • lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
  • domácích potřeb-nádobí bílé i černé – vše jen funkční
  • peří,péřových přikrývek a polštářů
  • dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy)
  • hráček a školních potřeb
  • noviny, časopisů a knih
  • nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
  • kabelek, tašek, batohů a peněženek

Věci které nemůžeme vzít: lyžařské boty, oděvy z umělých vláken (silikon, nylon, dederon), ledničky, televize a počítače (nebezpečný odpad), nábytek jízdní kola, lyže a dětské kočárky (transportem se znehodnotí).

Sbírka se uskuteční 16.května 2008 v době od 8 do 12 hodin v kulturním domě ve Víru. Poplatek 10 Kč za pytel nebo krabici – příspěvek na dopravu.

Odečty elektroměrů a sběr kovového odpadu

E.ON oznamuje občanům, že v úterý 15. 4. a ve středu 16. 4. 2008 se budou provádět odečty elektroměrů. Žádáme občany, aby umožnili přístup k elektroměrům, případně aby zanechali lístek s číslem elektroměru a stavem na viditelném místě.

V sobotu 26. dubna 2008 se uskuteční sběr kovového a nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby odpad umístili na cestu před své domy nejpozději v sobotu do 8 hodin.

Svoz domovního odpadu a plastů bude ve středu 23. 4. a poté každý lichý týden.

Hasiči 2007

V sobotu 16.12.2007 se sešli členové sboru dobrovolných hasičů ve Víru ke zhodnocení práce za končící rok. Organizace měla 37 členů, ke dni výroční schůze 3 členové ukončili členství (Milan Štyndl, Miroslav Sys, Lukáš Houdek) a byl přijat jeden nový člen (Ladislav Stalmach). 18 členů SDH tvoří 2 zásahové jednotky. Kromě běžného doplnění potřebné techniky byl rozšířen vozový park o osobní 9-místný automobil Woltsvagen transporter. Byl přidělen bezplatně (vyřazen od policie), ale oprava si vyžádala celkové náklady ve výši přesahující 100 000 Kč. Dále byly provedeny opravy obou cisteren v rámci přípravy na technické prohlídky. Příprava zásahové jednotky probíhala při hasičském cvičení ve Věstíně. Obsazení 9. místa neodpovídá tradicím vírských hasičů. V průběhu celého roku probíhaly úpravy na zasedací místnosti, zejména oprava kuchyňského koutu si vyžádala hodně úsilí. Již tradičně se hasiči podílejí na úklidu obce jarním a podzimním sběrem kovového a nebezpečného odpadu. Prodejem kovového šrotu částečně financují svoji činnost. Důležitým počinem je i pořádání tradičních martinských hodů s dodržováním všech starých zvyků od zvaní hostů přes kázání až po soud berana. Martinské hody završila tradiční hodová zábava. Letošní hody byly zajímavé účastí 20 starostů ze Slovenska, kteří navštívili mikroregion Bystřicko. Podle starosty hasičů p. Courala bylo v roce 2007 odpracováno bez nároku na odměny 986 hodin při pracích souvisejících s činností sboru hasičů. 30. prosince se jednotka zúčastnila zásahu v Rovečném, kde hořel zahradní domek. K požáru odjelo 11 hasičů. Pro následující rok se počítá s ukončením oprav hasičské zbrojnice i zasedací místnosti. Velkým závazkem by mělo být utvoření družstva „Mladých hasičů“.

Čtení ve Víru je za námi

Po pět večerů se ve školní družině scházeli rodiče a děti aby poslouchali pohádky pak hádali kouzlili, vyráběli strašidýlka, hráli divadlo poslouchali slavného herce. Za tu dobu jsme napočítali asi tři sta spokojených účastníků. Čtení ve Víru je za námi, ale dětem čtou další obce. Myšlenka hlasitého čtení dětem se ujala a po Víru přebírá štafetu Dalečín, Bystřice nad Pernštejnem, Rozsochy, Štěpánov nad Svratkou, Prosetín, Rožná, Nedvědice a další obce. Celá akce má dalekosáhlý význam, nejen pro děti a jejich rodiče, pro které jsme chtěli především hlasité čtení propagovat. Možná ještě větší význam můžeme spatřovat v tom, že komunity malých obcí si začínají uvědomovat, že dokážou vzdorovat diktátu kultury televize a internetu a že má smysl obětovat svůj volný čas ve prospěch zpříjemnění života sobě i dalším spoluobčanům. Poděkování si zaslouží především všichni zaměstnanci školy a školky, kteří celý týden po pracovní době nastupovali na další „směnu“ při zajišťování této akce. Vymýšleli program pro děti, připravovali občerstvení a starali se o pohodlí všech zúčastněných.

2. ročník fotografické soutěže Březiny 07-08

plakat-fotosoutez Od 1. listopadu 2007 do 30. června 2008 potrvá amatérská fotografická soutěž pořádaná obcí Březiny. Poté budou odbornou porotou vybrané snímky vystaveny do srpna do září v budouvě bývalé školy.

Hlavní kategorií je Vysočina jak ji vidím já a jako speciální téma pro druhý ročník soutěže bylo zvoleno téma Tisíc tváří stromů Vysočiny.

Podrobné informace a podmínky účasti s v soutěži si můžete stáhnout zde: 2. ročník fotosoutěže Březiny 07–08.

Beach volejbal ve Víru?

V zářijových Novinkách jsem vyzval zájemce, nechť diskutují na těchto stránkách o zájmu či nezájmu vybudovat ve Víru hřiště na plážový volejbal. Jelikož se měsíc nic nedělo, začal jsem se pídit po tom proč. Zjistil jsem, že to není tím, že by o plážový volejbal nebyl zájem, ale tím, že zájemci hledali na www.virvudolisvratky.cz kde se píše na toto téma a nic nenašli. To jsme si nerozuměli. Myslel jsem, že začnete vy. A tak jsme čekali společně. Dnes tento komunikační šum napravuji a jako první začínám diskusi. Takže, máme myšlenku, vzorový projekt a písek. Dále potřebujeme místo, lidi, čas, peníze, nadšení, nářadí, a ještě spoustu dalších věcí. Pokud o něčem z toho víte, ozvěte se, rád vám odpovím.

I letos jsme soutěžili o titul Vesnice roku

Ani uvítací cedule na začátku obce, ani pekáčky paní Liangovské s nimiž jsme soutěžili o nejlepší bramborový pokrm ba ani Vírský mlýnek nepřesvědčily komisi aby nám udělila titul Vesnice Vysočiny:). Hodnocení pana Kabelky, starosty obce Jakubov a předsedy komise ale vyznělo pozitivně: „Jsou obce, kterým jsme doporučili, aby se teď dva roky nehlásili a něco udělali, ale vy dokončete mlýnek, zábradlí a plochu u hasičské zbrojnice, vylepšete knihovnu a příšti rok máte šanci…“ Takže blahopřejeme obci Studenec a za rok se opět pokusíme aby text na uvítací tabuli nebyl jen humornou nadsázkou.

3-cedule

Vítání občánků

15. června jsme ve Víru vítali občánky: Za poslední rok se ve Víru nebo v Chlumu- Korouhvici narodili: Matěj Čermák, David Havel, Lukáš Houdek, Kateřina Humpolíčková, Eliška Jančíková, Matěj Řehůřek Mezi školáčky se v nastávajícím školním roce zařadí: Karel Bodlák, Šárka Havlíčková, Tomáš Jelínek, Kateřina Kadlecová, Daniel Preisler, Aneta Vázlerová, Nikola Zemanová a Denisa Žáková. Školní lavice naopak opouštějí: Miroslav Borový, Diana Hapak, Vladimíra Pauerová, Lukáš Piskač, Barbora Řehůřková, Eliška Sysová a David Šenkýř. Všem jmenovaným přejeme mnoho štěstí v dalším životě.

pict0044

Sobota 9.6.2007 – den plný sportu

Oddíl atletiky TJ Jiskra zve všechny příznivce sportu, hlavně děti na sobotu 9.6.2007 ke kulturnímu domu do Víru na den plný sportu. V rámci tohoto dne proběhnou závody pro mládež v kategoriích 1. až 3., 4. a 5., 6. a 7. a 8. a 9. třída v netradičních sportech. Prezentace proběhne od 9,30 hod., vlastní soutěže budou zahájeny v 10,00 hod. Zároveň budou zahájeny soutěže pro předškoláky o sladké odměny.

Ve 14,30 hod. bude odstartován 3. ročník horského běhu Bystřickem kolem Vírské přehrady na 28 km s převýšením 524m (pozvánka) jako první závod poháru Běháme Vysočinou senátora ing. Josefa Novotného. V 15,00 hod. pak odstartuje 3. ročník závodu na 4 km s převýšením 130m Přes přehradu pro příchozí bez rozdílu věku.

Na Vaši účast se těší pořadatelé, kteří pro Vás po celý den připravili doprovodný program. tombolu i bohaté občerstvení. Pro děti je od 9,00 do 14,00 hod. připravena bezplatně skákací atrakce! Také pro sběratele Turistických známek pořadatelé připravili výroční známky : Vír – obec plná sportu 2006, 50. výročí zatopení obce Chudobín Vírskou přehradou a známku No.1321 Vír – Českomoravská vrchovina.

pict0092