Pět let v Galerii Na bahnech

divotvorna-kvetina-nahled Galerie Na bahnech měla v loňském roce půlkulaté výročí. Po pěti letech snad už můžeme krátce bilancovat. První akcí v bývalé mateřské škole byla koncem roku 2005 velmi úspěšná výstava betlémů. Od té doby se zde uskutečnilo 28 výstav, které zhlédly stovky návštěvníků. O vystavování projevují zájem především malíři, ale stojí zato připomenout i další úspěšné výstavy: Proměny dřeva, Skleněný svět, Paličkovaná krajka, velikonoční výstavy spojené s tvořivými dílnami pro děti, předvánoční akce atd.

Jenom nás mrzí, že mezi návštěvníky galerie stále převažují přespolní nad domácími. Přejeme si, aby nám zachovali svoji přízeň, ale také chceme přilákat další příznivce. Pro sezónu 2011 máme už připravený bohatý program. Těšíme se na každého z vás.

M. Ondráčková a J. Šudomová

Oznámení pro návštěvníky galerie

Z technických důvodů bude v Galerii Na Bahnech ve čtvrtek 9. prosince v 16 hodin předčasně ukončena výstava „Vánoční variace“. Některé výrobky budou přemístěny do školy, kde se v pátek 10. 12. konají vánoční trhy. Děkujeme za pochopení.