Pozvánka na Memoriál Zdeňka Vavříčka 2008

Obec Vír spolu s rodinou Vavříčkovou a Valovou v rámci projektu „Květen 2008 – měsíc plný sportu“ za finanční podpory Fondu Vysočiny uspořádá v sobotu 24. května 2008 „Memoriál Zdeňka Vavříčka“ – cykloturistické výlety pro přátele cyklistiky.

Plakát memoriálu s podrobnými informacemi ke stažení.

memorial-zv-plakat

Vírské výlety 2008

Na počest zakladatele a prvního průkopníka turistiky ve Víru Františka Šťastného.

Nestůjte nohy, choďte horami,
krajem mocného kdysi Věnavy,
užijte přírody hýřící krásami,
poznejte Vír, perlu Moravy!

Výlety půjdeme v sobotu 3. května 2008 a zváni jsou všichni, kteří se chtějí na vlastní oči přesvědčit, jaké krásy přírody nám zůstávají skryty, pokud se za nimi sami nevypravíme.

Prezentace účastníků bude v Galerii „Na Bahnech“ (bývalá Mateřská škola) ve Víru od 7 do 11hodin, ukončení do 17hodin. Výlety se konají za každého počasí. Každý, kdo se zúčastní, jde a jede na vlastní nebezpečí. Rodiče plně odpovídají za své děti. Startovné je dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

(Pokračování textu…)

Setkání seniorů v roce 2008

Jako voda ve Svratce utíká rok po roce…

Zveme Vás v sobotu 29. března 2008 ve 14,00 hodin do Kulturního domu ve Víru na SETKÁNÍ SENIORŮ. Posezení s hudbou a malým občerstvením bude zpestřeno předtančením dětí základní školy.

V případě Vašeho zájmu, zajistíme i dovoz a odvoz. Zúčastnit se mohou všichni i Ti, kteří pozvánku nedostali.

Srdečně zvou zastupitelé obce.

Nová divadelní sezóna ochotnického souboru

Divadelní soubor při Obecním úřadě Vír sehraje v Kulturním domě ve Víru ve dnech 7. a 8. března vždy v 19.00 hodin hru Eugéna Labicha zpracovanou Voskovcem a Werichem „Slaměný klobouk“.

Rozpis představení

15.3. v 19.30

Rožná

16.3. v 14.00

Rozsochy

22.3. v 18.00

Ujčov

23.3. v 14.00

Prosetín

28.3. v 18.00

Jimramov

29.3. v 18.00

Řečice

30.3. v 14.00

Korouhev

4.4. v 19.00

Dalečín

5.4. v 19.00

Bystré

6.4. v 15.00

Branišov

11.4. v 19.00

Nedvědice

12.4. v 16.00

Štěpánov nad Svratkou

13.4. v 14.00

Bobrová

18.4. v 19.30

Nyklovice

19.4. v 18.00

Unčín

20.4. v 14.00

Ořechov

26.4. v 19.30

Doubravník

27.4. v 16.00

Bukov

9. 5. v 19.30

Vír (derniéra)

21.6.

Věstínek (venkovní představení)

20.7.

Bystřice nad Pernštejnem

1.-3.8.

Vír

Všichni členové souboru se těší na Vaši návštěvu a přejí pěkný zážitek.

Vír čte dětem

Vážení rodiče, přijďte večer se svými dětmi do budovy Základní školy ve Víru. Děti si poslechnou pěkný příběh, pobaví se, pohrají si a vy se toho všeho můžete účastnit s nimi, nebo si vedle popovídat u kávy s ostatními. Jste všichni vřele vítáni.

Program:

Pondělí 7. ledna v 17.00

 • čte pan Ladislav Stalmach z knížky Josefa Spilky „Náš
  Krakonoš“
 • hádankový večer

Úterý 8. ledna v 17.00

 • čte paní Marie Viktorinová z knížky Gosciny&Sempé „Mikulášovy
  patálie“
 • večer plný patálií

Středa 9. ledna v 17.00

 • čte paní Dana Říhová z knížky Daniely Chvostové „Bambulka v zemi
  skřítků“
 • bambulkový večer

Čtvrtek 10. ledna v 17.00

 • čte paní Jaroslava Šudomová z knížky Josefa Koláře „Z deníku
  kocourka Modroočka“
 • hravý večer

Pátek 11. ledna v 16.00

 • čte pan Zdeněk Junák pohádku ve verších Josefa Kainara
  „Zlatovláska“
 • večer s „Četníkem“

Běh Bystřickem a Malý svratecký maraton 2008

V roce 2008 bude oddíl atletiky TJ Jiskra Vír pořádat opět dva běžecké závody, 31. května 4. ročník Běhu Bystřickem kolem Vírské přehrady a 23. srpna jubilejní 55. ročník Malého svrateckého maratonu včetně závodů pro příchozí, děti a mládež.

Pro úspěšné zajištění těchto akcí si dovolujeme oslovit naše spoluobčany, hlavně z řad podnikatelů, na spolupráci. Můžeme Vám nabídnout reklamu Vaši, případně Vašich firem v rámci těchto závodů (plakáty, propozice, prostor start a cíle, trička a pod.). Pokud byste měli o spolupráci zájem, kontaktujte nás na adrese předsedy oddílu, uvedené na pozvánce k jednotlivým závodům (Běh Bystřickem a MSM).

Podrobnosti k jednotlivým závodům se dozvíte v předstihu v Novinkách.

Padesát let vodního díla Vír

V listopadu letošního roku uplyne rovných 50 let od dokončení vodního díla Vír. Slavnostní akt předání tohoto vodního díla veřejnosti se uskutečnil za přítomnosti tehdejšího ministra stavebnictví Oldřicha Berana dne 9. listopadu 1957. Důležitost dokončení jedné z prvních poválečných staveb takového rozsahu, ale i samotný význam díla, které představuje jednu z největších přehradních staveb u nás, si dne 20. října 2007 připomíná i Povodí Moravy, s. p., v jehož správě se vodní dílo nachází od července 1966. Od 9:00 tohoto dne bude v prostorách vodního díla Vír přítomen i pan Josef Šikula, první hrázný vodního díla Vír, který zavzpomíná na provoz vodního díla v době své aktivní působnosti, ale i na období vlastní výstavby přehrady, které se osobně účastnil. Při této příležitosti budou pracovníci Povodí Moravy, s. p. připraveni v rámci „Dne otevřených dveří“ poskytnout až do 13,00 hod. odborný výklad a umožnit prohlídku vodního díla včetně seznámení s jeho jednotlivými zařízeními a funkcemi.

V souvislosti s tímto výročím vyhlásil také státní podnik Povodí Moravy ke dni 1. února 2007 výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma přehrada Vír a její začlenění do života tamních obyvatel s názvem „Život u Vírské přehrady“. Soutěž byla určena dětem mateřských škol, žákům základních a středních škol, domovům mládeže a dětským domovům Bystřického mikroregionu.

Soutěžní práce se vyznačovaly vnímavostí jednotlivých autorů vůči prostředí, v němž žijí, originalitou výtvarného provedení a v neposlední řadě i profesionalitou vedení ze strany pedagogů. Vyhodnocení soutěže proběhlo 10. 10. 2007 a vzhledem k souhrnnému charakteru výtvarných prací a věkové struktuře jejich autorů udělila porota celkem 11 cen ve třech věkových kategoriích. Zvláštní pozornost pak byla věnována několika kolektivním pracím, u nichž je nezbytné ocenit kromě výtvarného hlediska i schopnost kolegiality práce.

Informace o výsledcích soutěže včetně fotodokumentace vítězných prací a dalších ukázek ze soutěže budou vystaveny v prostoru kolonády na hrázi Vírské přehrady, a to po několik dní počínaje dnem 20. října 2007 od 9:00 hod.

Vyhlášení výsledků soutěže stejně jako krátké ohlédnutí do doby vzniku a výstavby tohoto jedinečného vodního díla, Vám přináší následující text.

(Pokračování textu…)

Výstava obrazů Milana Zimmermanna

V pátek 3. srpna bude ukončena výstava obrazů Vlado Buriana. Tento týden máte poslední příležitost prohlédnout si jeho obrazy, protože už v sobotu 4. srpna v 16 hodin otevřeme další výstavu obrazů, tentokrát malíře Milana Zimmermanna, který žije v nedaleké Vítějevsi. Váženým hostem vernisáže bude pan Radovan Lukavský. Budeme rádi, když nás v Galerii Na Bahnech navštívíte. Výstava potrvá do 26. srpna.

zimmermann-vystava-01

(Pokračování textu…)

Vysočina na obrazech Vlado Buriana

Vlado Burian je všeobecně znám jako krajinář Vysočiny, i když počátky jeho tvorby sahají na Slovensko, kde v tatranské oblasti profesně působil od padesátých let minulého století. Vnímáme ho také jako krajana s rodovými kořeny v sousedním Věstíně. Dodnes v tomto regionu malířsky působí. Pracuje přímo uprostřed krásné přírody a jeho obrazy v teplých barevných tónech jsou vesměs vlídné a laskavé.

O tom se můžete přesvědčit na výstavě, která byla otevřena 5. 7. 2007 vernisáží v nově pojmenované „Galerii Na Bahnech“. Výstava potrvá do 3. 8. 2007, otevřeno je denně od 10 do 17 hodin.

p7050233

(Pokračování textu…)