Úřední hodiny obecního úřadu o vánočních svátcích

Obecní úřad obce Vír oznamuje, že se jeho úřední hodiny v době vánočních svátků takto mění:

Pátek 23.12.2011 – ZAVŘENO
Úterý 27.12.2011 – ZAVŘENO
Středa 28.12.2011 – ZAVŘENO
Čtvrtek 29.12.2011 – Otevřeno 7,00–12,00
Pátek 30.12.2011 – Otevřeno 7,00–12,00

Výběrové řízení na místo referentky

Zastupitelstvo obce Vír vyhlašuje (dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění) Výběrové řízení na místo referentky (podrobné pokyny ke stažení). Zájemci se mohou přihlásit do 15. listopadu.
Požadavky:

 • SŠ vzdělání
 • Vzdělání ekonomického směru výhodou
 • Znalost podvojného účetnictví
 • Znalost účetnictví obcí výhodou
 • Znalost odměňování a mzdových předpisů
 • Velmi dobrá znalost a dovednost práce na PC
 • Komunikativní schopnosti
 • Řidičský průkaz skupina B
 • Morální bezúhonnost
 • Nástup 1. ledna 2011

Zájemci se mohou přihlásit do 15. listopadu 2010:

 • Písemně na adresu Obec Vír, Vír 178, 592 66. Přihláška bude v zalepené obálce s nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.
 • V přihlášce musí být uvedeno: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum, podpis zájemce a spojení (telefon, email).
 • K přihlášce připojte životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Bez splnění výše uvedených náležitostí, není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce v říjnu 2010

Do zastupitelstva obce Vír byli v říjnu 2010 zvoleni následující kandidáti:

Kandidátní listina Kandidát Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
Jméno abs. v %
1 Pro Vír 1 Stalmach Ladislav 386 8,54 1
1 Pro Vír 3 Hájek Antonín 353 7,81 2
1 Pro Vír 13 Kolář Radim 341 7,54 3
1 Pro Vír 2 Zánová Petra 329 7,28 4
1 Pro Vír 4 Říhová Dana 296 6,55 5
1 Pro Vír 5 Janďourek Petr 321 7,10 6
1 Pro Vír 6 Sadílková Marie 323 7,15 7
1 Pro Vír 7 Jelínek Roman 305 6,75 8
1 Pro Vír 8 Šudoma Zdeněk 290 6,42 9
1 Pro Vír 9 Martínková Zdeňka 260 5,75 10
1 Pro Vír 10 Fiala František 289 6,39 11
1 Pro Vír 11 Čermák Stanislav 321 7,10 12
2 Občanská demokratická strana 1 Havlová Jarmila 200 14,41 1
2 Občanská demokratická strana 12 Viktorínová Marie 116 8,36 2
2 Občanská demokratická strana 15 Šudomová Jaroslava 106 7,64 3

Podrobné informace naleznete na serveru volby.cz.

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Vír podle  § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dne 15. října od 14,00 hodin do 22,00 hodin a dne 16. října od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Místem konání voleb ve volební okrsku č. 1 je volební místnost v Zasedací místnosti Obecního úřadu Vír pro voliče bydlící v k. ú. obce Vír a Hrdá Ves.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve Víru, dne 30. 9. 2010
Mgr. Ladislav Stalmach, starosta

Kandidátní listiny pro podzimní volby

Občanská demokratická strana
Jméno a příjmení Věk Povolání Polit. přísl.

Jarmila Havlová

62

důchodce

BPP

David Tomášek

39

výrobní controlling

BPP

MUDr. Andrea Stalmachová

43

zubní lékařka

BPP

Eva Šenkýřová

40

asistentka zub. lékařky

BPP

Bohuslav Matuška

62

důchodce

BPP

Petr Humpolíček

32

OSVČ

BPP

Jaroslava Chalupníková

62

důchodce

BPP

Tomáš Kryštof

33

OSVČ

BPP

Petr Rybníček

34

automechanik

BPP

Milan Zeman

50

stavební technik

BPP

Jiří Zeman

63

důchodce

ODS

Marie Viktorínová

60

důchodkyně

BPP

Michal Štourač

33

vedoucí pobočky ČS

BPP

Vladimír Novák

59

důchodce

BPP

Jaroslava Šudomová

62

důchodkyně

BPP
Sdružení nezávislých kandidátů Pro Vír
Jméno a příjmení Věk Povolání Polit. přísl.

Ladislav Stalmach

40

starosta

BPP

Petra Zánová

39

ředitelka ZŠ

BPP

Antonín Hájek

45

hrázný

BPP

Dana Říhová

34

OSVČ

BPP

Petr Janďourek

42

technik

BPP

Marie Sadílková

52

školnice

BPP

Roman Jelínek

34

kameník

BPP

Zdeněk Šudoma

65

důchodce

BPP

Zdeňka Martínková

52

dělnice

BPP

František Fiala

52

živnostník

BPP

Stanislav Čermák

62

autodopravce

BPP

Radek Ambrož

37

obchodník

BPP

Radim Kolář

36

správce vodní el.

BPP

Eliška Sysová

18

student

BPP

Jan Slezák

19

student

BPP

Vyhláška o volbách

Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční dne 28. května 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a dne 29. května 2010 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Místem konání voleb ve volební okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Víru.

Oficiální vyhláška
ke stažení (.doc)

Vánoční pracovní doba na obecním úřadě

Pracovní doba obecního úřadu je v době od 21. 12. do 31. 12. 2009 následující:

Pondělí

21.12.2009

7,00 – 14,00
Úterý

22.12.2009

7,00 – 14,00
Středa

23.12.2009

ZAVŘENO
Pondělí

28.12.2009

7,00 – 14,00
Úterý

29.12.2009

7,00 – 14,00
Středa

30.12.2009

ZAVŘENO
Čtvrtek

31.12.2009

ZAVŘENO

Upozornění na vypnutí elektrického proudu

Dne 13. 11. 2009 bude v obci Vír vypnut elektrický proud a to v době od 7,30 do 15,30 hodin v těchto částech:

 • Závodí – od domu č. p. 97 směrem k hájence
 • Hrdá Ves, Tábor a Uhelna

Netýká se prodejny samoobsluha a části obce od samoobsluhy směrem ke Koroužnému a směrem k Rovečnému.

Z tohoto důvodu bude uzavřena Pošta a Obecní úřad.