Staré přehrady pod obcí Hluboké

prehrada-pod-hlubokym V údolí pod obcí Hluboké byly během stavby Vírské přehrady postaveny čtyři malé hráze. Vznikly na objednávku tehdejší armády a pravděpodobně sloužily buď k testování zbraní a munice nebo různých technik destrukce přehrad. A podle toho také tyto opuštěné a zpustlé stavby po padesáti letech vypadají. Tři z nich jsou rozbořeny a potok klikatící se oním údolíčkem jimi jen protéká, ale nejvyšší z nich stojí s neporušenou hrází a zadržuje malé jezero tmavé vody. Takovéto zchátralé stavby v zajetí lesa asi příliš často nespatříte, ale nic vám nebrání prohlédnout si je v naší fotogalerii.

Přepady na Vírské přehradě

Vírská přehrada je jako téměř každé jaro plná vody až po okraj, respektive tento týden i o trošku více a díky tomu proudila voda přes přepady. Tento nevšední zážitek si nenechaly utéct spousty diváků a díky několika snímkům a krátkému videu se můžete podívat i vy.

Nové fotografie ze stavby přehrady

betonaz-hraze Fotogalerie stavby Vírské přehrady byla doplněna o fotografie, které mi zaslal pan Karel Sliž, který na stavbě osm let pracoval a během nichž pořídil mnoho fotografií na ní probíhajících činností. Tyto nové fotografie jsem zařadil mezi stávající snímky dokumentující spíše postup výstavby hráze, které jsou tak vhodně doplněny o pohled mezi dělníky rozhrabující vysoko nad údolím novou várku čerstvého betonu a zdvihající tak další blok hráze o kousek blíže k nebi.

Neváhejte a podívejte se do aktualizované fotogalerie.

Přehrada a ledová stěna na videu

Na webu tišnovského InfoCentra www.tisnov.tv můžete nalézt dvě videoreportáže z naší vesnice. První z nich je záznam z akce Adrex Ice Run 2009, lezení po ledové stěně na rychlost pořádané 7. února 2009. Druhý záznam dokumentuje nízký stav hladiny Vírské přehrady a detailně zkoumá odkryté pozůstatky budov z její stavby. Následující obrázky jsou odkazy na samostatné stránky s videy na tišnovském serveru.

video-tisnov-ledova-stena
video-tisnov-prehrada

Zatopené osudy – Chudobín

Televizní cyklus Zatopené osudy zavítal i k Vírské přehradě a osudům vesniček Chudobín a Korouhvice. Byla by škoda, kdyby tento pořad o našem krásném okolí a pohnuté historii jen tak zapadl do televizního archivu, proto jej můžete jednoduše zhlédnout tady (kliknutím na šedou šipku v levém dolním rohu).

(video již bohužel není dostupné)

Jen připomenu, že v pondělí 10. listopadu v 21:25 bude na Dvojce odvysílána epizoda Šumných měst, ve kterých si Vír i s přehradou také zahraje menší roli.

Novoroční koupání podruhé

I letos se sešla parta příznivců otužování a v Korouhvické zátoce oslavili příchod nového roku. Voda měla teplotu blížící se bodu mrazu, před vstupem do vody bylo třeba hrudí rozrážet led, ale slunce, které se letos na tomto místě poprvé objevilo nad vrcholky kopců vykouzlilo neopakovatelnou atmosféru, která dala zapomenout na chlad a všichni jsme si užívali. Možná jsme tentokrát trošičku podcenili oficiální stránku akce a nepřipomněli jsme dostatečně nahlas, že se koná mimo jiné i na protest k nesmyslně přísnému (ovšem jen v některých ohledech) režimu na naší krásné vodní nádrži. Po skončení koupání se otužilci i přihlížející vydali společně do hospůdky U strejčka, kde je mile přivítala paní Havlíčková a pečovala o ně až do večera. Touto cestou jí děkujeme, protože takový přístup u nás není vždy samozřejmostí.

Padesát let vodního díla Vír

V listopadu letošního roku uplyne rovných 50 let od dokončení vodního díla Vír. Slavnostní akt předání tohoto vodního díla veřejnosti se uskutečnil za přítomnosti tehdejšího ministra stavebnictví Oldřicha Berana dne 9. listopadu 1957. Důležitost dokončení jedné z prvních poválečných staveb takového rozsahu, ale i samotný význam díla, které představuje jednu z největších přehradních staveb u nás, si dne 20. října 2007 připomíná i Povodí Moravy, s. p., v jehož správě se vodní dílo nachází od července 1966. Od 9:00 tohoto dne bude v prostorách vodního díla Vír přítomen i pan Josef Šikula, první hrázný vodního díla Vír, který zavzpomíná na provoz vodního díla v době své aktivní působnosti, ale i na období vlastní výstavby přehrady, které se osobně účastnil. Při této příležitosti budou pracovníci Povodí Moravy, s. p. připraveni v rámci „Dne otevřených dveří“ poskytnout až do 13,00 hod. odborný výklad a umožnit prohlídku vodního díla včetně seznámení s jeho jednotlivými zařízeními a funkcemi.

V souvislosti s tímto výročím vyhlásil také státní podnik Povodí Moravy ke dni 1. února 2007 výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma přehrada Vír a její začlenění do života tamních obyvatel s názvem „Život u Vírské přehrady“. Soutěž byla určena dětem mateřských škol, žákům základních a středních škol, domovům mládeže a dětským domovům Bystřického mikroregionu.

Soutěžní práce se vyznačovaly vnímavostí jednotlivých autorů vůči prostředí, v němž žijí, originalitou výtvarného provedení a v neposlední řadě i profesionalitou vedení ze strany pedagogů. Vyhodnocení soutěže proběhlo 10. 10. 2007 a vzhledem k souhrnnému charakteru výtvarných prací a věkové struktuře jejich autorů udělila porota celkem 11 cen ve třech věkových kategoriích. Zvláštní pozornost pak byla věnována několika kolektivním pracím, u nichž je nezbytné ocenit kromě výtvarného hlediska i schopnost kolegiality práce.

Informace o výsledcích soutěže včetně fotodokumentace vítězných prací a dalších ukázek ze soutěže budou vystaveny v prostoru kolonády na hrázi Vírské přehrady, a to po několik dní počínaje dnem 20. října 2007 od 9:00 hod.

Vyhlášení výsledků soutěže stejně jako krátké ohlédnutí do doby vzniku a výstavby tohoto jedinečného vodního díla, Vám přináší následující text.

(Pokračování textu…)

Oslava Nového roku ve Víru

Mnozí vírští občané se rozhodli, že Nový rok roku 2007 oslaví otužilstvím. Rok 2007 totiž je pro milovníky vody, otužování a Víru rokem velice významným. Před padesáti lety byla dána slavnostně do provozu Vírská přehrada. Před dvaceti lety byla bez dnes nezbytného zdůvodnění zakázána na Víru jakákoliv rekreace včetně rybaření,koupání a procházek v okolní nádherné přírodě. A letošní rok byl vyhlášen mezinárodním polárním rokem. Co jiného by mohlo vírské čtveráky napadnout, než že se půjdou na Nový rok vykoupat do přehrady. Těch, kteří se k tomu nakonec odhodlali bylo sedm a pro kvalitu vody v přehradě to zajisté neznamenalo žádnou újmu, ale pro kvalitu života lidí v okolí to byla jedna příjemná akce, která určitě stála za to.

jirka-a-jarda

(Pokračování textu…)