Orlík na Vírské přehradě

Popravdě ani nevím, jestli se skalnímu výběžku z videa opravdu říká Orlík nebo Orlí hnízdo, ale mám to tak zafixované. Taktéž jsou v tamním lese skryty rozpadající se základy nějaké chaty, od toho možná název „spálená chata“. Starší si asi vzpomenou na houpačku, která tam kdysi visela z vysoké borovice nad břehem. Poloha na mapě. Na této fotografii je Orlík (napravo v pozadí) ještě holý a bez stromů a při troše námahy lze v blízkém lesíku poznat i (předpokládám) zmiňovanou chatu.

Jak vypustit Vírskou přehradu?

Povodí Moravy vydalo v říjnu 2007 publikaci o Vírské přehradě (tedy měsíc před výročím padesáti let od jejího předání do užívání), kterou si můžete z našich stránek stáhnout zde. Vždy mě v ní mátla jedna fotografie zachycující dva muže upouštějící vodu přes nějaké šoupě. Marně jsem tápal v paměti, kde na levé straně přehrady takové šoupě je nebo mohlo kdysi být.
hluboke-1Až nedávno jsem si uvědomil řešení tohoto hlavolamu. Někdo překvapen nebude, někdo ano. Napoví hluboke-2, a ani pokud ona ne, tak tato fotogalerie určitě ano.

Fotogalerie leteckých snímků Víru a přehrady

Paní Jitka Štouračová nám zaslala fotografie, které před dvěma roky pořídil její manžel při vyhlídkovém letu nad Vírem a jeho okolím. V nově vytvořené fotogalerii si můžete prohlédnout Vír a Vírskou přehradu z „míst“, kam se jen tak někdo nepodívá která ani letecké snímky a mapových serverech nedokáží zprostředkovat. Kliknutím na následující snímek dolní přehrady se přenesete na první snímek této fotogalerie.
vyrovnavacka

Kontrolní výlov Vírské přehrady

Na Vírské přehradě je v těchto dnech prováděn kontrolní odchyt ryb pro následné zmonitorování jejich populace, kolemjdoucí tak mohli zahlédnout dvě speciální lodě křižující hladinu a táhnoucí vlečné sítě. Úlovky pak byly na břehu měřeny a váženy a – co jsem viděl – o sebemenší plotici byl veden pečlivý záznam (délka, váha, odběr šupinky). Více o této akci nevím a prosím obeznámenější čtenáře, jestli by nenapsali komentář, vědí-li toho více. Pouze jsem nedávno zaznamenal zmínku, že jsou letos takto monitorovány vody vybraných jezer a přehrad.

Tisková zpráva na webu Povodí Moravy: Ichtyologický monitoring na vodním díle Vír I.

Novinový článek: Zhodnotí se stav rybí obsádky na vodním díle Vír I

Přepady na vyrovnávací přehradě

Deštivý květen (2010) naplnil Vírskou přehradu až po okraj a přestože letos nepřetekla přes přepady, muselo Povodí Moravy neustále upouštět, aby byl v přehradě případný rezervní prostor na vodu z přívalových dešťů. Svratkou se tak od přehrady dlouhé dny valilo množství vody a prakticky nepřetržitě tekla přes přepady (lze-li to tak nazvat) dolní vyrovnávací nádrž.

Mlha nad dolní přehradou

Za příznivých teplotních podmínek se stává, že je chladná voda z hloubky Vírské přehrady doprovázena mlžným příkrovem.

Vyjádření Povodí Moravy ke kamerám na přehradě

Tisková mluvčí Povodí Moravy Ing. Jana Kučerová mi odpověděla na dotaz, jaký je účel plánovaného umístění kamer na Vírské přehradě:

Dobrý den, vodní dílo Vír je v prvé řadě vodárenská nádrž a povinností správce vodního díla je zabezpečit její bezpečnost.

Tedy z důvodu posílení bezpečnosti vodního díla Vír a ochrany majetku Povodí Moravy, s.p. plánujeme osazení 7 bezpečnostních kamer na korunu hráze.

Kamery budou osazeny dodavatelsky na základě ukončeného výběrového řízení a po splnění všech náležitostí daných zákonem.

Osazením kamerového systému bychom chtěli zabránit vandalství (sprejeři, rozbité osvětlení, ukradené kabely,…) ale také mnohem závažnějším činům jako je dokonce ohrožení samotné nádrže jako zdroje pitné vody (vyhazování plechovek či sudů s různými obsahy do nádrže atd.).

Osazování vodních děl kamerovým systémem je naprosto běžné – ve správě Povodí Moravy, s.p. jsou takto vybaveny např. vodní dílo Mostiště, Vranov či Brno.

Petice proti kamerám na Vírské přehradě

V těchto dnech koluje Vírem petice občanů nesouhlasících s umístěním kamerového systému na hrázi Vírské přehrady, jak plánuje státní podnik Povodí Moravy. Text petice sestavené Jaroslavem Slezákem je připojen dále.

Petice vírských občanů zastupitelstvu obce Vír

Adresát: zastupitelstvo obce Vír

Vážení zastupitelé obce Vír,
my, občané obce Vír, jsme znepokojeni plánovanou výstavbou kamerového systému na tělese hráze Vírské přehrady.

Prostor, na kterém je kamerový systém plánován je veřejným prostranstvím ležícím v katastrálním území obce Vír a je hojně využíván k výletům a procházkám vírských občanů, ale i turistů.

Domníváme se, že investor akce Povodí Moravy nemá dostatečné důvody k osazení kamerového systému. Obáváme se dále, že pořízené záznamy z kamerového systému mohou být zneužitelné. Nechceme si zvykat na neustálou kontrolu našeho soukromí. Dalším našim argumentem, proč vznikla tato petice je potřeba občanské kontroly nad investicemi, které jsou financovány z našich daní, když stát a jeho instituce v současné krizové době tyto investice dozorují v nedostatečné míře, často do nich zasahují (jak se denně dovídáme ze sdělovacích prostředků) lhostejnost a korupce.

Kamerový systém by byl dalším z dlouhé řady omezení, která jsme v souvislosti s existencí Vírské přehrady nuceni snášet. Již v minulosti zastupitelstvo obce Vír nedokázalo uhlídat nesmyslnou výstavbu betonové bariéry na levém břehu přehrady, přesto, že bylo účastníkem stavebního i územního řízení. Vyzýváme Vás, abyste využili všech právních možností k zamezení výstavby kamerového systému na hrázi přehrady.

Ve Víru 2. 4. 2010

Petici sestavil Jaroslav Slezák, Vír
286


Záměr Povodí Moravy mě překvapil, patrně jako většinu spoluobčanů. Za dlouhou dobu jsem se nedoslechl o žádném incidentu spojeném s přehradou, natož pak o nějakém, kterému by dokázalo zabránit několik kamer na třísetmetrové koruně hráze. Opravdu je nutné ji tak bedlivě hlídat? Nebo mají tato zařízení zabránit teroristickému činu? Přece si nikdo na Povodí Moravy nemyslí, že rozhodne-li se někdo vylít do přehrady nebezpečnou látku, učiní tak na tom nejfrekventovanějším místě, pokud má k dispozici dvacet kilometrů opuštěných břehů. Záměr tohoto státního podniku (!) budí mnoho otázek, na které se podle všeho nikomu nechce odpovídat. Nebuďme lhostejní k tomu, jak nás podnik financovaný z našich peněz a dle zákona jednající v nejlepším zájmů občanů tohoto státu přehlíží a ignoruje. Obzvlášť, má-li ve svých regulích tuto povinnost: „…poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností“.

Každý se může o plnění této povinnosti přesvědčit sám. Stačí se na důvod kamerového systému na Vírské přehradě zeptat na e-mailu sekretariat@pmo.cz.