Proč Povodí Moravy nedoporučuje rekreaci na vodní nádrži Vír

Přetiskujeme článek zveřejněný 10. října 2011 na webu Povodí Moravy Proč Povodí Moravy nedoporučuje rekreaci na vodní nádrži Vír (odkaz): 

Umožnit koupání, rybaření a parkování. S takovými požadavky se obrátili starostové obcí v okolí Vírské přehrady na správce této vodárenské nádrže – Povodí Moravy. Státní podnik však s takovou žádostí nemůže souhlasit. V sázce je totiž ohrožení jednoho z nejstrategičtějších vodních zdrojů na Moravě.

VÍR – Vírská přehrada: na první pohled panenská příroda, čistá voda, snadno přístupná lokalita. Obraz, který zdánlivě vybízí k rekreaci. Tato nádrž je však v první řadě jedním z nejvýznamnějších zdrojů pitné vody na Moravě zásobující téměř půl milionu lidí. A v budoucnu může její význam ještě vzrůst.

Povodí Moravy, s. p. proto při zpracování návrhu nových ochranných pásem této vodárenské nádrže musí hájit ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti její vody.

Zástupci Povodí Moravy tento postoj dnes (10. října 2011) znovu prezentovali v Bystřici nad Pernštejnem na setkání se starosty obcí v okolí Vírské přehrady za účelem seznámení s rozpracovanou dokumentací stanovení nových ochranných pásem. V takzvaném prvním pásmu je ze zákona zakázán vstup a vjezd.

Zástupci sdružení obcí zejména požadují, aby v návrhu ochranných pásem byla téměř celá nádrž o délce téměř deseti kilometrů určená ke koupání. Pro rozšíření turistického ruchu také chtějí zpřístupnit pozemek, který je součástí vodního díla jako parkoviště. Chtějí rovněž, aby na nádrži mohli hospodařit místní rybáři. Tyto lokální požadavky jsou však v rozporu s hlavním veřejným zájmem: Chránit kvalitu pitné vody pro část Vysočiny a Jihomoravského kraje.

Jak je dnes zásobováno Brno pitnou vodou?

Roční spotřeba pitné vody v Brně: 17,8 mil. m3

Z vodárenské nádrže Vír bylo v roce 2010 odebráno 1 316 400 m3 vody, což je 41,7 litru za vteřinu.

V současné době Brno odebírá zejména vodu z prameniště v Březové nad Svitavou. V horizontu několika desetiletí jsou však některé části tohoto vodního zdroje, i přes přísná ochranná opatření, ohroženy z pohledu kvality podzemní vody.

„Při zpracování návrhu ochranného pásma jsme pamatovali na potřeby místních obyvatel, zemědělců i podnikatelů. Navrhovaná opatření proto umožňují v maximální míře využívání krajiny a zohledňují i posílení ekonomické situace v regionu – zemědělské hospodaření, rozvoj bydlení i rekreaci. Rozhodli jsme se například ponechat takzvanou pravobřežní komunikaci pro pohyb pěších, cyklistů a běžkařů. S ohledem na ochranu vodního zdroje však zbylé požadavky zástupců obcí nemůžeme akceptovat,“ zdůraznil generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Podle něj je zpřístupnění nádrže rizikové zejména z dlouhodobého hlediska. Povodí Moravy totiž v roce 2008 zpracovalo studii Posouzení vlivu klimatické změny na vodohospodářskou soustavu (ke stažení na stránkách www.pmo.cz ).

Z ní vyplývá, že vírská nádrž může být do budoucna jedním z mála zdrojů pitné vody pro Brňany a obyvatele Vysočiny. „Se všemi zainteresovanými institucemi se velmi snažíme, aby se voda ve Víru rok od roku zlepšovala. Musíme se totiž postupně připravovat na to, že kvůli klimatickým změnám může kvalitních vodních zdrojů ubývat a vírská nádrž tak bude nejdůležitějším pilířem pro zásobování půl milionu lidí pitnou vodou. Pohyb lidí, budování infrastruktury, rozvoj turistické ruchu můžou snahu o zlepšování kvality vody v takto důležitém zdroji vrátit o několik let zpět,“ doplnit ředitel závodu Dyje Jan Moronga.

Povodí Moravy předloží vypracovaný návrh stanovení nových ochranných pásem vodoprávnímu úřadu Krajského úřadu Vysočina do konce roku ke schválení. Ten následně rozhodne o míře ochrany tohoto významného zdroje pitné vody.

Zdroj: http://www.pmo.cz/…-virske-nad/

Archivní článek o předání Vírské přehrady veřejnosti

Pan Karel Sliž nám zaslal oskenovaný článek z tehdejšího závodního časopisu Rozběh podniku Ingstav, jehož zaměstnanci budovali Vírskou přehradu. Článek byl vydán při příležitosti předání přehrady veřejnosti do užívání dne 9. listopadu 1957. Ač poplatný své době, přesto plný zajímavých informací. Autor předvídal plavby na lodičkách po jezeře či pobyty v rekreační chatě v Korouhvici. Jak nešťastně tyto představy dopadly všichni dobře víme.

Ale nyní již k samotnému článku – stáhnete si jej v PDF formátu (6 MB – stahování bude trvat déle) kliknutím na následující obrázek.

rozbeh

Několik fotografií z tohoto dne

Staré betonárky a výroba betonu při stavbě přehrady

Společně s panem Karlem Sližem, který osm let pracoval na stavbě Vírské přehrady, jsem připravil článek popisující tehdejší postup a technologie přípravy betonu pro stavbu hráze. K článku je přiložena detailní fotografie s očíslovanými budovami, které jsou záhy podrobně představeny. Dozvíte se tak, co přesně je to za pozůstatky staveb vykukujících nad hladinu při jejím nižším stavu. Kliknutím na následující obrázek přejdete na článek Výroba betonu pro stavbu Vírské přehrady.

betonarny-nahled

Na Vír se nezapomíná

Před šedesáti lety pracoval na stavbě Vírské přehrady. Dnes žije v Domažlicích. Dokážeme odhadnout spodní hranici jeho věku. Přesto s velkým zájmem sleduje naše stránky na internetu. Pan Josef Bednář díky nim vzpomíná na své mládí, které prožil v naši obci a o některé vzpomínky se s námi rozhodl podělit prostřednictvím fotografií, které nám zaslal. Kromě stavby přehrady v přiloženém albu naleznete také fotografii právě dokončeného Vírského mlýnku. Pane Bednáři děkujeme. A vy ostatní, kteří máte fotografie z historie naší vesničky, podělte se s námi. Fotografie oskenujeme a vrátíme vám je.

Nové snímky ze stavby Vírské přehrady

Paní Milada Ondráčková mi zaslala nové fotografie ze stavby Vírské přehrady, jejichž autorem je pan Emil Šenkýř z Věstína (1920–1994). Doplnil jsem je do fotogalerie Stavba přehrady Vír. Můžete je rozpoznat pro jejich lehce nazelenalý odstín (oproti ostatním černobílým fotografiím) – pokud to bude na Vašem monitoru rozeznatelné.

Dále přiložila fotografie, které jsem vložil do fotogalerie Staré fotografie Víru a okolí – pekařství na Štoku od pana Františka Navrátila ze Závodí a dva snímky ze stavby silnice k Rovečnému, které tam již byly, ale v horší kvalitě a s vepsanými popisky.

Na ukázku zde vkládám několik snímků, ale určitě si prohlédněte všechny ve zmíněných fotogaleriích – Stavba přehrady VírStaré fotografie Víru a okolí!